Održana sjednica FERK-a

Održana sjednica FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH - FERK na sjednici u četvrtak usvojila je Nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodol

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK na sjednici u četvrtak usvojila je Nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola kojim se dopunjavaju odredbe vezane za razdoblje primjene postotka za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade, obračun, odnosno, preračun privremenih regulatornih naknada u razdoblju primjene Odluke o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, posebne slučajeve vezane za preračunavanje obveze plaćanja regulatorne naknade imateljima dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatoru za OIEiEK.

Također, mijenjaju se odredbe vezane za dinamiku obračuna regulatorne naknade za imatelje dozvola iz sektora naftnog gospodarstva i dopunjava s odredbama vezana za preračunavanje regulatorne naknade za ove imatelje u slučaju oduzimanja dozvole.

Nacrt pravilnika je upućen u postupak javne rasprave, te se pozivaju sve zainteresirane osobe da sudjeluju na općoj raspravi koja će se održati 20. aprila u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 11 sati.

Gospodarskom društvu PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo izdana je Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnim derivatima osim LPG-om na razdoblje valjanosti pet godina.

Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja PLINOMATIC d.o.o. Kiseljak upućen je u postupak opće rasprave, te se tekst ovog nacrta može preuzeti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preko internetske stranice.

Energetika.ba / FENA