Farma Spreča: Moderni stajnjaci kao čisto rješenje za zaštitu životne sredine

Farma Spreča: Moderni stajnjaci kao čisto rješenje za zaštitu životne sredine

Ekološka katastrofa koja je nastala izlivanjem otpadnih materija iz taložnika preduzeća Sisecam soda d.o.o. Lukavac alarmirala je ovdašnju javnost, a

Iz ove farme navode da su od još 2008. godine počeli projekte obnove, rekonstrukcije i izgradnje koji su posvećeni zaštiti životne sredine u skladu sa EU direktivama, iako u BiH trenutno ne postoji propis koji određuje poštivanje odredbi Nitratne direktive, ali s obzirom na težnje za ulazak naše zemlje u EU, provedba ove direktive postat će imperativ.

“Jedan od osnovnih okolišnih problema na farmama je upravo pitanje stajnjaka. S obzirom na potpuno novi pristup prilikom rekonstrukcije farme, u pogledu smještaja i boravka krava primijenjen je i novi pristup u prikupljanju i deponovanju stajnjaka. Stajnjak nastao u štalama je u polutekućem stanju i nastaje na takozvanim blatnim hodnicima. Uz pomoć skrepera se gura vani, u za to predviđene poprečne kanale”, navode iz Farme Spreča.

Novim tehničkim rješenjem za prikupljanje, privremeno skladištenje i konačno zbrinjavanje stajnjaka predviđeno je da se stajnjak kontrolirano transportuje od štala, putem AB vodonepropusnih kanala i cjevovoda do jame. Iz jame preko separatora odvaja na tečni koji se skladišti u dvije AB vodonepropusne lagune i kruti koji se skladišti na vodonepropusnim platoima za kruti stajnjak. Kapaciteti su dimenzionirani za šestomjesečno skladištenje, a to je vrijeme upravo potrebno za prirodnu fermentaciju, da bi se stajnjak kasnije nesmetano koristio na obradivim površinama, objasnili su dalje.

“Sa tehnološko-ekološkog aspekta, uspostavljeni sistem prikupljanja i upravljanja stajnjakom na farmi je čist. Nema ispuštanja stajnjaka u vodotok. Spremnici moraju svojom veličinom zadovoljiti prikupljanje stajnjaka za šestomjesečno razdoblje. Smještajni kapacitet za tečni stajnjak su dvije lagune O30/h=8m: 2×5.500 m3=11.000 m3; Smještajni kapacitet za čvrsti stajnjak su deponije dimenzija 40x40m i 25x50m, ukupnog kapaciteta 6.200 m3. Na osnovu trenutnog broja grla na farmi i trenutne proizvodnje stajnjaka u šestomjesečnom razdoblju je oko 6.400 m3 tečnog i 4.900 m3 krutog, postojeći smještajni kapaciteti zadovoljavaju propisane norme prema Nitratnoj direktivi i Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi. Rezerve u smještajnom kapacitetu trenutno se javljaju jer se planira proširenje farme i postizanje kapaciteta 2.500 grla. Farma Spreča raspolaže potrebnim smještajnim kapacitetima za tečni i kruti stajnjak za šest mjeseci, pa i duži period, za trenutni broj grla na farmi. Također Farma raspolaže velikim obradivim površinama u neposrednom okruženju i potrebnom opremom i mehanizacijom za transport i rasturanje stajnjaka, tako primjena proizvedenog stajnjaka ne predstavlja nikakav problem niti prijetnju”, naveli su iz Farme Spreča.

Energetika.ba / Klix.ba