Energetika.ba
Hidroenergija

Hidroelektrana "Piva" mora isplatiti Goraždu 700.000 KM za naknadu štete zbog poplava 2010. godine

Hidroenergija

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ponovilo upravni postupak izdavanja okolišne dozvole za izgradnju mHE Volujak

Hidroenergija

Lakić poručio: Radnici Hidrogradnje neće biti zaboravljeni

Hidroenergija

Turski predsjednik potvrdio dolazak na otvaranje Hidroelektrane Mrsovo

Hidroenergija

Kovčalija: Udruga građana Hereditas pažljivo prati sve procese vezane za koncesiju za izgradnju mHE na rijeci Volujak

Hidroenergija

JP Elektroprivreda BiH započela istražne radove za HE 'Ustikolina'

Hidroenergija

Mitrović: Proizvodnja struje u prvom kvartalu na zavidnom nivou

Hidroenergija

U ZDK planirana gradnja 77 hidroelektrana

Hidroenergija

HE Kovanići - elektroenergetski objekt od javnog interesa FBiH

Hidroenergija

Vlada SBK usvojila Prostorni plan bez mini hidroelektrane na rijeci Kruščici

Hidroenergija

Košarac: Izgradnja HE 'Buk Bijela' isključivo u nadležnosti institucija RS-a

Hidroenergija

Ekolozi i mještani protiv gradnje HE Janjići kod Zenice

Hidroenergija

Milioni za HE "Bistrica"

Hidroenergija

Odbačen zahtjev investitora za prethodnu vodnu suglasnost za gradnju mHE na Buni

Hidroenergija

Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji BiH

Hidroenergija

WWF pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o obustavi izgradnje malih hidrocentrala