Beč – Kvaliteta zraka u 2020. najbolja do sada

Beč – Kvaliteta zraka u 2020. najbolja do sada

U Beču se na 17 lokacija mjeri kvaliteta zraka. Rezultati za proteklu godinu pokazuju najniži stepen lebdećih čestica i azotnog dioksida (NO2) u histo

U Beču se na 17 lokacija mjeri kvaliteta zraka. Rezultati za proteklu godinu pokazuju najniži stepen lebdećih čestica i azotnog dioksida (NO2) u historiji mjerenja.

Već u 2019. godini koncentracija štetnih tvari u zraku u austrijske prijestolnice bila je niža nego prethodnih godina te ispunjavala sve vrijednosti Evropske unije. Ova godine, koju je obilježila pandemija, a samim time i smanjenje kretanja, mobilnosti i saobraćaja, kvaliteta zraka znatno je bolja nego i prošle godine.

Zbog naglih mjera zatvaranja ovog proljeća došlo je do smanjenja saobraćaja, a samim time i koncentracije azotnog dioksida u zraku kojeg, između ostalog, ispuštaju automobili.

Samo je u drugoj polovici marta 2020. zabilježena nešto viša koncentracija štetnih čestica u zraku, što je prvenstveno rezultat vremenskih prilika.

Izuzetno dobroj kvaliteti zraka u Beču doprinose različite mjere zaštite okoliša poput kontinuiranog širenja mreže javnog prijevoza, poticanja električne mobilnosti i ekološki prihvatljivog grijanja te prelaska na ekološki prihvatljiva vozila, kao na primjer bicikla. Da je ova strategija djelotvorna, svjedoči i podatak da su izmjerene vrijednosti lebdećih čestica u zraku prepolovljene u odnosu na 2003. godinu, saopćio je Eurocomm-PR Sarajevo.

Energetika.ba