Deset miliona eura za energetsku efikasnost zgrada u KS

Deset miliona eura za energetsku efikasnost zgrada u KS

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za GrCF2 V2 – Projekat energ

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, u iznosu osam miliona eura.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan (REEP), vrijedan dva miliona eura.

Sredstva zajma i granta u ukupnom iznosu od 10 miliona eura biće utrošena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo (škole, bolnice, vrtiće i javne zgrade od opšteg interesa). To praktično znači da će realizacijom projekta u ovim zgradama biti efikasnije i čistije grijanje, bolja izolacija te osvjetljenje. Rok otplate zajma je 13 godina uz tri godine grejs perioda, a njegova i alokacija granta je Federacija BiH, odnosno Kanton Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine.

Očekuje se da ovaj projekat bude završen do 20. oktobra 2023. godine.

Nacrti ovih ugovora sa osnovama za njihovo zaključivanje biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora, saopćeno je iz VMBiH.

Energetika.ba