Direktorica Energoinvesta: Neformalni centri moći iza BH Gasa, iznose se besramne lazi

Direktorica Energoinvesta: Neformalni centri moći iza BH Gasa, iznose se besramne lazi

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević optužila je direktora BH-Gasa da je iznio "najbesramnije laži" kada je rekao "da nisu nikada primili fak

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević optužila je direktora BH-Gasa da je iznio “najbesramnije laži” kada je rekao “da nisu nikada primili fakturu Energovinesta”.

Također, kazala je kako je Vlada FBiH jučer, “umjesto da riješi problem, samo djelimično ugasila prvu vatru umjesto jasnog i cjelovitog rješenja”. Istakla je kako su u sve “uključeni centri moći”. “Vlada FBiH mora završiti svoj posao”, poručila je.

Hadžialjević je kazala kako su poslovi u vezi gasa u FBiH “daleko ozbiljnijeg i finansijski većeg karaktera od nekih tema na koje je javnost naviknuta, kao što su respiratori i sl”.

“Ja nisam stranački čovjek. Nisam stranački direktor. Mene stranka nije postavila. Ja sam direktor Energoinvesta iz Energoinvesta. Smatram da su uključeni određeni moćnici i s obzirom da su se predstavnici BH-Gasa hvalili političkom i stranačkom podrškom, smatram da im to daje prilaz za određene akcije koje su radili. Mene je imenovao premijer, ali nijedna stranka ne stoji iza Bisere Hadžialjević”, kazala je, a prenosi N1.

Tvrdi kako je problem nastao kada je Energoinvest ugovorio kupovinu gasa s ruskim dobavljačem “daleko jeftinijom rutom (Turskom rutom)”.

“Na taj pravac snabdijevanja smo mogli preći još 1. januara 2021. godine da nije bilo bezglave potrebe BH-Gasa da po svaku cijenu brani transport gasa preko Mađarske te je dobava Turskim tokom krenula tek od 1. aprila 2021. godine. Sada egzaktno znamo da je za prva tri mjeseca zbog neprelaska na Turski tok, FBiH, odnosno njeni građani, platili gas skuplje za oko tri miliona američkih dolara. Doda li se ovom i nepotrebno plaćeni avans koji je BH-Gas i pored izričite zabrane Energoinvesta platio mađarskom i srbijanskom transporteru za nepostojeći transport u aprilu u iznosu od oko jedan miliona USD, to je oko četiri miliona više plaćenog novca. O ovim pokazateljima su upoznati Vlada i Premijer, ali i Tužilaštvo BiH kao i SIPA”, kazala je Hadžialjević.

Nema penala

Naglasila je kako oni “nisu raskinuli ugovor s mađarskim transporterom, već da je došlo do više sile i da tada nema penala”.

“BH-Gas je poslao pismo i jednom i drugom transporteru i rekao zaboravite šta su tražili, hoćemo da ostanemo na tom toku i da platimo. Radimo poteze koji nemaju nikakvog smisla, ali to će se razriješiti. Ali prolazi vrijeme i prave se štete. Mađarski transporter do sada se nije javio. Komuniciraju s BH-Gasom. Nijendom nisu rekli ništa o temi penala”, kazala je.

Poručila je da će se obratiti evropskom regulatoru u prijaviti Mađarskog transportera. Prijavit će ih i mađarskom regulatoru i tražiti povrat sredstava.

Istakla je kako su od Vlade FBiH tražili da naloži primjenu obavezne zakonske regulative iz 2007. godine, a po kojoj je razdvajaju nadležnosti u poslovima sa gasom. Tačnije, po ovoj uredvi, Energoinvest je snabdjevač i ima prava uvoza i prodaje gasa, a BH-Gas operator transportnog sistema za FBiH. Zatražili su i pomoć USAID-a da im pomognu u angažovanju meritorne kompanije koja će objektivno utvrditi tačan iznos troškova koji su realno trebali biti plaćeni mađarskom transporteru za prethodnu godinu.

“Energoinvest je po sugestiji angažovao navedenu konsutantsku kompaniju koja je jučer dostavila svoj izvještaj”, kazala je Hadžialjević.

U izvještaju se, tvrdi, navodi kako je transport gasa za Mađarsku od aprila 2020. do marta 2021. godine trebao iznositi maksimalno 4.741.115 američkih dolara, a BH-Gas je platio 8.758.997 američkih dolara.

Optužbe na račun BH-Gasa i Vlade FBiH

“Odmah po donošenju zaključka Vlade, BH-Gas je angažovao neformalne stranačke centre moći, koji su blokirali Vladu u sprovođenju vlastitog zaključka, čemu sam direktno svjedočila u više navrata tokom više sastanaka. Nažalost, sasvim je bilo teško vjerovati da čak i premijer i pored svoje odlučnosti da sprovede sasvim neminovne odluke, to nije mogao učiniti. I zbog toga vas objaveštavam da su ključne stvari u pogledu regulisanja nadležnosti ostale blokirane i da ih Vlada nije mogla donijeti. I nakon ovoga svega, umjesto da riješi problem, Vlada je jučer zbog očigledno onemogućenosti da cjelovito riješi problem, samo djelimično ugasila prvu vatru umjesto jasnog i cjelovitog rješenja”, kazala je Hadžialjević.

Poručila je kako će sve izvještaje i dokumentaciju dostaviti nadležnom tužilaštvu.

 

Energetika.ba