Eko toplane: Priprema kućnih instalacija za predstojeću sezonu

Eko toplane: Priprema kućnih instalacija za predstojeću sezonu

Eko toplane Banjaluka podsjećaju još jednom korisnike sistema daljinskog grijanja da prije punjenja kućnih instalacija uoči predstojeće sezone grija

Eko toplane Banjaluka podsjećaju još jednom korisnike sistema daljinskog grijanja da prije punjenja kućnih instalacija uoči predstojeće sezone grijanja pripreme unutrašnje i zajedničke unutrašnje instalacije, a u cilju što kvalitetnije i nesmetane isporuke toplotne energije.

Iz Eko toplana podsjećaju korisnike da je prema Odluci o opštim uslovima za proizvodnju, distribuciju i korištenje toplotne energije, održavanje unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija u nadležnosti svakog korisnika, odnosno zajednica etažnih vlasnika.

– S obzirom na to da je jedan od najčešćih problema pojava vazduha u radijatorima, čime se narušava kvalitet grijanja, ako se korisnici tokom sezone suočavaju sa ovim problemom, trebalo bi da prije početka sezone grijanja zamijene stare i dotrajale odzračne ventile novima. Riječ je o minimalnom ulaganju, čime se postiže bolji kvalitet grijanja, jer se odzračivanjem u slučaju potrebe oslobađa nakupljeni vazduh i omogućava nesmetana cirkulacija kroz grijna tijela – navode iz Eko toplana.

Kada je riječ o sistemima na kojima postoje centralne odzrake na cjevovodu i automatske na vertikalama, za njih su nadležne zajednice etažnih vlasnika, dok su za odzrake na samim radijatorima zaduženi korisnici, prenosi rtrs.

Nakupljanje vazduha u grijnim tijelima najčešće se događa kod korisnika na višim etažama, dok je kod potrošača na nižim etažama češći problem sa skupljanjem mulja u radijatorima, što takođe remeti redovnu isporuku toplotne energije i narušava kvalitet grijanja, objašnjavaju iz Eko toplana.

Na funkcionalnost unutrašnjih instalacija posebnu pažnju treba da obrate korisnici u starijim zgradama u kojima su i instalacije stare i dotrajale.

Osim toga, potrošači koji su protekle sezone imali problem sa unutrašnjim instalacijama, što je prouzrokovalo slabiji kvalitet grijanja, trebalo bi da angažuju ovlašteno preduzeće za održavanje instalacija da otkloni kvar, kako bi spremno ušli u sezonu grijanja.

Energetika.ba