FERK donio odluku o postotku obveznog udjela električne energije

FERK donio odluku o postotku obveznog udjela električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na sjednici u petak usvojila je odluku da postotak obveznog udjela električne

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na sjednici u petak usvojila je odluku da postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, koji su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalificirani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2021. godinu, iznosi 10,50 posto.

Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici, kao i u Službenim novinama Federacije BiH, priopćeno je iz FERK-a.

Izdana je dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva IMK “Kula” d.o.o. Gradačac, i to za tri proizvodna objekta solarne fotonaponske elektrane na području općine Gradačac.

Podnositelji zahtjeva: “Sole mio” vlasnika Gorana Marića iz Prozora-Rame, “SE Elektornik” vlasnika Prnjavorac Nezira iz Tešnja, “JAL – Energy” vlaasnika Joze Bejića iz Usore, “Sfe RAŽIŠĆE” vlasnika Mate Marušića iz Prozora-Rame dobili su FERK-ovu dozvolu za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE.

Nadalje, gospodarskom društvu “TIOIL” d.o.o. Stara Bila, Vitez postojeća dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom izmijenjena je i dopunjena novim transportnim jedinicama.

Osim toga, na današnjoj sjednici donesena su i tri rješenja po žalbama kupaca na akte koje je donijelo JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar.

FERK je također donio i Odluku o privremenoj regulatornoj naknadi kojim se utvrđuje visina, način i dinamika plaćanja privremene regulatorne naknade za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za OIEiEK za 2021. godinu. Ta odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici FERK-a, a izreka odluke i u Službenim novinama Federacije BiH.

 

Energetika.ba