FERK izdao nekoliko dozvola za proizvodnju električne energije

FERK izdao nekoliko dozvola za proizvodnju električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici izdala dozvole za proizvodnju električne e

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici izdala dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositeljima zahtjeva: Solarna Elektrana Foton, vl. Mario Bandić, iz Mostara, za elektranu u naselje Uzarići, Grad Široki Brijeg i MIŠKIĆBUS d.o.o. Široki Brijeg za dvije solarne elektrane u naselju Polugrina, Grad Široki Brijeg.

Podnositelju zahtjeva „Eko-Vat“ d.o.o. iz Jablanice izdana je dozvola za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu hidroelektrana „Zlate“ na vodotoku rijeke Doljanke, naselje Zlate, općina Jablanica, priopćeno je iz FERK-a.

U postupak opće rasprave upućena su dva nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: GSL Auto centar d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Gala-Sol, vl. Domagoj Galić iz Širokog Brijega. Osim toga, u javnu raspravu upućeni su nacrti dozvola za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva: Pero Zenica d.o.o. i Auto Lijanovići d.o.o. Mostar.

Također, usvojen je nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom- dozvole II. reda, podnositelja zahtjeva Danske Commodities BH d.o.o. iz Sarajeva i isti je upućen u postupak opće rasprave.

Sve zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba, a svoje pisane komentare na nacrte mogu dostaviti do 8. rujna 2020. godine do 13 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected]

Po žalbama kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na današnjoj redovitoj sjednici donio tri rješenja, stoji u priopćenju.

 

Energetika.ba / FENA