FERK usvojio izmjene i dopune Pravilnika za izdavanje dozvola

FERK usvojio izmjene i dopune Pravilnika za izdavanje dozvola

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na današnjoj redovitoj sjednici usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na današnjoj redovitoj sjednici usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za mikropostrojenja obnovljivih izvora energije u kojemu su izvršene izmjene i dopune koje imaju cilj preciziranje odredbi Pravilnika radi njegovog lakšeg razumijevanja i otklanjanja svih nedoumica u svezi uvjeta po kojemu je na postojeći objekt vlasnika mikropostrojenja OIE moguće priključiti samo jedno mikropostrojenje OIE, uz poštivanje svih ostalih uvjeta koje mikropostrojenje OIE mora ispunjavati.

Usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za izdavanje dozvola u kojemu se dopunjuju odredbe o dodatnim dokumentima uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, a sukladno kojoj u dodatne dokumente spada i kopija katastarskog plana, priopćeno je iz FERK-a.

Slijedom navedenog dopunjuju se i odredbe o kriterijima za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE. Također, mijenjaju se odredbe koje se odnose na obvezu imatelja dozvole na poštivanje pravila i propisa. Brisane su i odredbe koje se odnose na obvezu imatelja dozvole da izvrši demontažu i uklanjanje svih objekata i opreme i zemljište i/ili objekt vrati u prvobitno stanje sukladno Zakonu o električnoj energiji u FBiH, a koja je propisana kao uvjet kod dozvole za rad za proizvodnju i distribuciju električne energije, te prethodne suglasnosti za izgradnju izravnog voda.

Tim pravilnikom su, kako je priopćeno, također izmijenjene i dopunjene obveze imatelja dozvole kod dozvole za distribuciju električne energije, dozvole za opskrbu električnom energijom I. reda i II. reda, koje se odnose na obračun i fakturiranje distribucijske mrežarine, odnosno isporučene električne energije, te obveze prema korisnicima distribucijske mreže, odnosno kupcima električne energije, te drugim sudionicima na tržištu električne energije.

FERK je na osnovi provedene analize, na današnjoj sjednici odobrio i Plan razvitka i izgradnje distribucijske mreže za 2020. godinu Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Gospodarsko društvo “Eko energetika“ d.o.o. Sarajevo obnovilo je Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu solarna fotonaponska elektrana u općini Foča. Također, dozvola za proizvodnju električne energije izdana je podnositelju zahtjeva „Auto start“ d.o.o. Mostar-Sjever, za solarnu fotonaponsku elektranu na području Grada Mostara, navedeno je iz FERK-a.

Također, dvije dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE izdane su podnositelju zahtjeva Soldo mont d.o.o. iz Posušja, za dva proizvodna objekta na području općine Posušje.

Na sjednici je odlučeno da se u postupak opće rasprave upute dva nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije. Riječ je o dvije solarne fotonaponske elektrane na području općine Grude, a podnositelji su Proizvodnja električne energije “BIK” – Grude, vl. Božo Krstanović i Proizvodnja električne energije “AV SUN” – Grude, vl. Marina Marijanović.

Sve zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba, a svoje pisane komentare na nacrte mogu dostaviti do 17. lipnja 2020. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected]

Osim toga, FERK je donio dva rješenja po žalbama na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, stoji u priopćenju.

Energetika.ba / FENA