Novalić i Džindić u EP BiH: Značajne izmjene u šemi rudnika

Novalić i Džindić u EP BiH: Značajne izmjene u šemi rudnika

Premijer FBiH Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić boravili su u radnoj posjeti Javnom preduzeću (JP) El

Premijer FBiH Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić boravili su u radnoj posjeti Javnom preduzeću (JP) Elektroprivreda BiH.

Domaćini sastanka bili su im generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija i njegov pomoćnik za zavisna i povezana društva Senad Sarajlić, saopštilo je ovo preduzeće.

Teme razgovora bile su program restrukturiranja elektronergetskog sektora u FBiH, s akcentom na njegovu imlementaciju u Koncernu EPBiH, posebno u rudnicima uglja.

Novaliću i Džindiću prezentirane su realizovane aktivnosti iz programa (plana) restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH, koje se odnose na odluke Skupštine JP Elektroprivreda BiH o izmjenama statuta zavisnih društava-rudnika uglja.

Kako je saopšteno, izmjenama Statuta u rudnicima uglja izvršene su značajne promjene korporativnog upravljanja kao rezultat opredjeljenja za ukidanjem nadzornih odbora i raspoređivanje njihovih dosadašnjih ovlaštenja na skupštine zavisnih društava, na odgovarajući način na Vladajuće društvo (JP Elektroprivreda BiH) Koncerna EPBiH ili na direktore zavisnih društava uz saglasnost Vladajućeg društva.

Odredbama usvojenih statuta jedini član Uprave zavisnog društva rudnika uglja je direktor, uz proširenje nadležnosti.

Elektroprivreda BiH, kao Vladajuće društvo, uvela je i prokuriste putem kojih će vršiti neposredno nadgledanje i moći utjecati na uspješnost rada i poslovanja rudnika, što predstavlja značajnu promjenu odnosa u Koncernu EPBiH.

Statutima je utvrđeno da direktori rudnika organizaciju i vođenje poslova vrše sa prokuristima.

Premijeru FBiH i resornom ministru predstavljene su i aktivnosti koje se vode u smjeru izmjena organizacionih šema za sve rudnike, kao jednog među osnovnim uzročnicima neefikasnosti u dosadašnjem radu.

Uz podršku aktivnostima koje su realizovane, Novalić i Džindić iskazali su ličnu i spremnost Vlade FBiH za pružanje svake vrste pomoći u daljoj implementaciji restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH.

Na sastanku je također razgovarano o ključnim promjenama i obavezama iz Programa restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH koje se odnose na razdvajanje i nezavisnost djelatnosti distribucije, te računovodstveno razdvajanje snabdijevanja na regulirano i tržišno, saopšteno je iz JP Elektroprivreda BiH.

 

Energetika.ba