Počela kampanja zaštite rijeka u SBK

Počela kampanja zaštite rijeka u SBK

Aktivisti iz Travnika uključujući i Sportsko-ribolovno društvo Travnik putem građanske inicijative zatražit će tokom juna zakonsku zaštitu rijeke Ugar

Aktivisti iz Travnika uključujući i Sportsko-ribolovno društvo Travnik putem građanske inicijative zatražit će tokom juna zakonsku zaštitu rijeke Ugar i drugih rijeka Srednjobosanskog kantona (SBK).

Ugar je rijeka u Bosni i Hercegovini koja je ugrožena izgradnjom malih hidroelektrana (MHE), a njeno korito već je devastirano izgradnjom MHE “Oštrac” koja je locirana na pola puta između Banja Luke i Travnika.

Vlada Srednjobosanskog kantona započela je aktivnosti na izradi izmjena Prostornog plana SBK 2005 – 2025, a iako je SBK kanton u kojem je najviše i izgrađeno MHE u Federaciji BiH, više od 30, Prostornim planom predviđena je izgradnja dodatnih 37 minihidroelektrana.

Stoga će aktivisti iz Travnika i drugih gradova u SBK skrenuti pažnju na negativne uticaje izgradnje MHE na rijeke te su uz poruku “Budi mudar spasi Ugar” započeli kampanju za zaštitu rijeka u SBK i pozvali građane da potpisom pruže podršku aktivistima tokom juna.

U BiH je do sada izgrađeno 114 minihidroelektrana, a u cilju zaštite svih rijeka u BiH, aktivisti, čuvari rijeka, okupljeni u Koaliciju za zaštitu rijeka BiH su izvršili pritisak na nadležne institucije radi donošenja zakonske zaštite bosanskohercegovačkih rijeka.

Zaključkom Vlade i Parlamenta FBiH, koji su usvojeni prošle godine u odnosu na Deklaraciju za zaštitu rijeka BiH i moratorijima na izgradnju MHE, nalaže se kreiranje zakonskih rješenja u cilju sprečavanja dalje izgradnje MHE u FBiH.

Iz Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” smatraju da je adekvatna izmjena Zakona o OIEiEK kao i Zakona o električnoj energiji FBiH nužan korak za zakonsku zaštitu rijeka BiH, ali prije stupanja na snagu novih zakona u SBK-u se ubrzano vrše izmjene Prostornog plana na način da se promovira izgradnja novih minihidroelektrana.

Energetika.ba / FENA