Sarajevogas i USAID: Saradnja na implementaciji pravila EU u gasnoj tehnici

Sarajevogas i USAID: Saradnja na implementaciji pravila EU u gasnoj tehnici

Predstavnici KJKP Sarajevogas i USAID-a održali su danas sastanak s ciljem uspostavljanja saradnje na implementaciji standarda i pravila Europske unij

Predstavnici KJKP Sarajevogas i USAID-a održali su danas sastanak s ciljem uspostavljanja saradnje na implementaciji standarda i pravila Europske unije u oblasti gasne tehnike.

Delegacija USAID-a posjetila je Sarajevogas u okviru Projekta asistencije energetskom sektoru, koji je započeo s aktivnostima u septembru 2019. godine. S predstavnicima delegacije USAID-a razgovarano je o aktivnostima koje se provode na nivou BiH i Federacije BiH u cilju izrade regulatornog okvira za sektor gasa, kao i tehničkoj asistenciji kompanijama sektora prirodnog gasa Bosne i Hercegovine.

Primarni fokus stavljen je na pokretanje aktivnosti u postupku razdvajanja energetskih djelatnosti snabdijevanja i distribucije prirodnog gasa u preduzeću KJKP Sarajevogas, uz praćenje najboljih standarda i pravila Europske unije, a sve u cilju omogućavanja sigurnosti snabdijevanja energijom i većim ekonomskim prednostima uz istovremenu zaštitu kupaca i okoliša.

Postupak razdvajanja uloge distributera i snabdijevača gasom ima za cilj da se procedure usklade s trećim energetskim paketom – regulativa EU, koja definiše uloge distributera i snabdijevača prirodnim gasom na tržištu.

Sarajevogas i USAID su u fazi zajedničkog usaglašavanja „Okvirne mape puta za računovodstveno razdvajanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja kompanije KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, koja će u narednom periodu biti fazno realizirana.

– S obzirom da  Direktiva 2009/73/EC o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa, koja je pravno obavezujuća za BiH kao potpisnicu Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, propisuje da operatori distributivnog sistema prirodnog gasa moraju biti nezavisni o drugim djelatnostima koje nisu povezane sa distribucijom prirodnog gasa (tzv. razdvajanje djelatnosti), neophodno je izvršiti sve pripreme kako bi se olakšala implementacija zakona o gasu,  koji je trenutno u fazi izrade – rekao je v.d direktora Sarajevogasa Edis Baković, saopćeno je iz te kompanije.

 

(FENA)