Tag: Sava

Delić: AVP Sava izdvaja više od šest miliona KM za zaštitu od poplava

Delić: AVP Sava izdvaja više od šest miliona KM za zaštitu od poplava

Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) planira da u ovoj godini izdvoji više od šest miliona KM za preventivno djelovanje na zaštiti od pop [...]
Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata u slivu Save

Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata u slivu Save

Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, rekonstruirane su dionice odbrambenih nasipa uz rijeke Savu i Bosnu u zoni ušća, a koje nisu imale potreban [...]
Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM

Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM

Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (WaterContingency Management inthe Sava RiverBasin) - WACO [...]
Kako se vrši monitoring površinskih voda u BiH

Kako se vrši monitoring površinskih voda u BiH

Jedna od aktivnosti Agencije za vodno područje Save je organizovanje monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federac [...]
4 / 4 POSTS