Vlada FBiH – Projekt za poboljšanje kvaliteta zraka

Vlada FBiH – Projekt za poboljšanje kvaliteta zraka

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici prihvatila informaciju o projektu "Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kva

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici prihvatila informaciju o projektu “Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka” i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalni hidrometeorološki zavod (FHZ) da putem svojih predstavnika kontinuirano prate aktivnosti na njegovoj realizaciji.

Zaduženi su, također, da podatke o stanju kvaliteta zraka dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem daljeg izvještavanja prema međunarodnim organizacijama.

U informaciji je konstatovano da je, kada je riječ o kvaliteti zraka u Federaciji BiH, problem izražen u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Imajući na umu vrstu i obim izvora zagađenja, te institucionalne kapacitete, uz decentraliziran sistem nadležnosti, rješavanje pitanja kvaliteta zraka je veliki izazov za koji ne postoje kratkoročna i jednostavna rješenja.

Projekt “Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka” rezultat je saradnje institucija u BiH sa Ambasadom Švedske i švedskom Agencijom za razvoja i saradnju (SIDA).

Pomoć institucijama odnosi se na osiguranje kapaciteta za mjerenje, praćenje i upravljanje podacima o kvaliteti zraka, na pružanju pomoći inspekciji za okoliš, izrade studija o izvorima zagađenja u cilju upravljanja kvalitetom zraka, ispitivanja mogućnosti direktnih investicija za poboljšanje kvaliteta zraka, te jačanje svijesti građana o ovom problemu.

Projekt će, također, doprinijeti napretku BiH u naporima da postane članica EU, budući da će provođenje mnogih aktivnosti pomoći u ispunjavanju uslova koje je EU postavila za prijem u članstvo.

Projekt se sastoji od šest komponenti, od kojih je jedna izrada studije o izvorima zagađenja zraka u šest velikih gradova (po tri u oba entiteta), pri čemu će kriterijum za odabir biti nivo zagađenja i broj stanovnika, a javnost će biti obaviještena u okviru informativnih kampanja.

 

Energetika.ba / FENA