Vlada FBiH usvojila bilancu energetskih potreba FBiH za 2021. godinu

Vlada FBiH usvojila bilancu energetskih potreba FBiH za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH usvojila je Bilancu energetskih potreba Federacije BiH za 2021. godinu, u kojem je ocijenjeno da planirane količine četiri energe

Vlada Federacije BiH usvojila je Bilancu energetskih potreba Federacije BiH za 2021. godinu, u kojem je ocijenjeno da planirane količine četiri energenta osiguravaju preduvjete za stabilno osiguranje Federacije BiH u 2021. godini.

Bilancom planirana proizvodnja ugljena za 2021. godinu iznosi 7.226.180 tona, a planirana potrošnja 6.981.455 tona. Od toga se na termoelektrane odnosi 5.413.000 tona, za industrijske potrošače 907.580 tona, te za ostale potrošače 660.875 tona. Ako se na ovu potrošnju doda planiranih 242.000 tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.223.455 tona ugljena.

Za 2021. godinu je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 8.698 GWh, a potrošnja od 6.971 GWh. Predviđeno je da osiguranje bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim bilancnim viškom od 714 GWh.

Kada je riječ o naftnim derivatima, Bilancom je planiran plasman 960.000 tona.

Planirani su uvoz i potrošnja prirodnog gasa od 175.000 tisuća Sm3, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Energetika.ba / FENA