Čibukčić i Hrvatović o geotermalnoj energiji za zagrijavanje bez zagađenja

Čibukčić i Hrvatović o geotermalnoj energiji za zagrijavanje bez zagađenja

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić razgovarao je danas sa direktorom Federalnog zavoda za geologiju Hazimom Hrvatovićem, između osta

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić razgovarao je danas sa direktorom Federalnog zavoda za geologiju Hazimom Hrvatovićem, između ostalog, o iskoristivosti raspoloživih kapaciteta geotermalne energije na Ilidži za zagrijavanje u Sarajevu.

Sastanak je upriličen na inicijativu direktora Fonda Čibukčića koji je prezentirao tu ideju direktoru Hrvatoviću, te je konstatirano da istraživanja pokazuju potencijal za daljnje studije i idejne projekte na osnovu kojih bi bio pripremljen temelj za pristup realizaciji kreiranja mreže zagrijavanja.

– Primjerice, zahvaljujući podacima dobivenim nakon već izvedene bušotine zna se da temperatura vode iznosi 57 stepeni Celzijusa, da ima snagu od 50 megavata toplinske energije, a da kapacitet ležišta vode ima protok od 250 litara u sekundi. Od toga se koristi samo manji dio od 15 posto – saopćeno je iz Fonda.

Dogovoreno je da se utvrde aktuelne obaveze vezane za korištenje tog izvora, te da se Vlada Kantona Sarajevo i druge nadležne institucije pozovu na istraživanja i inicijaciju drugih aspekata te ideje čija bi realizacija najviše koristi donijela građanima i u smislu smanjenja aerozagađenja bh. prijestolnice, ali i kad je u pitanju smanjenje cijena grijanja.

– Po procjenama, taj sistem daljinskog zagrijavanja, uz već započet pripremni proces realizacije toplovoda Kakanj-Sarajevo, znatno bi doprinio stabilnom grijanju urbanih jedinica Sarajeva. Uz to bi uputio na alternativni način zagrijavanja, bez emitiranja štetnih čestica i plinova u Kantonu Sarajevo – ističe se.

Čibukčić je izrazio spremnost da Fond finansijski podrži izradu studija i daljnjih angažmana na projektima.

Čibukčić i Hrvatović uskoro će potpisati sporazum Fonda i Zavoda o širokoj suradnji institucija na daljnjem ispitivanju potencijala resursa u Federaciji BiH.

Energetika.ba / FENA