Energetika.ba
Gas

Baković: Sezona grijanja je bila uspješna bez obzira na turbulencije na tržištu energentima

Autor: Energetika.ba
Baković: Sezona grijanja je bila uspješna bez obzira na turbulencije na tržištu energentima

Sezona grijanja, koja zvanično završava 15. aprila, realizirana je u kompleksnim i turbulentnim okolnostima uzrokovanim ratom u Ukrajini, što je uzrokovalo nekontroliran rast cijena na tržištu, sa akcentom na višestruko povećanje nabavne cijene gasa, usložnjavanje u lancima nabavki, poremećaje ponude i potražnje te globalnu inflaciju.

Kazao je to direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" Edis Baković koji je sumirao postignute rezultate u dvogodišnjem periodu od uspostavljanje nove uprave preduzeća.

Podsjeća da je nova uprava imenovana u vrijeme kulminacije pandemije koronavirusa, koja je dramatično uticala na globalnu, ali i lokalnu, nacionalnu ekonomiju.

Osim toga, ističe da je na funkcioniranje preduzeća uticalo i niz drugih faktora poput prelaska dobavljača gasa na "Turski tok", usljed čega je Sarajevogas bio suočen s novim okolnostima u snabdijevanju prirodnim gasom.

Pojašnjava da je to bio prvi put da su ograničene maksimalne dnevne količine gasa koje mogu biti isporučene Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Sarajevogasu kao najvećem potrošaču. Ova promjena je bila izuzetno izazovna za poslovanje Sarajevogasa.

- Veoma visoke temperature zraka, nekarakteristične za sezonu grijanja u Kantonu Sarajevo, također su imale uticaja na realiziranu isporuku prirodnog gasa od 141.653.663 Sm3 u 2022. godini, a time i na poslovanje preduzeća, a tu su i vanredni radovi dobavljača gasa na prijemnoj stanici u Zvorniku - podsjetio je direktor.

Ipak, kaže da je uspješno osigurana uredna isporuka prirodnog gasa, kao i sve funkcije održavanja, upravljanja i kontrole kompletnog gasnog i poslovno tehničkog sistema što je bilo moguće zahvaljujući dobroj pripremi u ovome segmentu, još prije početka sezone grijanja, kada su izvršene analize i projekcije za eventualne krizne situacije.

Dodaje da je Sarajevogas uspješno komunicirao s najvećim potrošačem, KJKP "Toplane-Sarajevo", nastavljene su i aktivnosti na izgradnji distributivne gasne mreže, akcentiran je značaj kontinuiranog unapređenja svih parametara gasnog sistema, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, a stepen naplate redovnih potraživanja zadržan je na visokom nivou od 97,71 posto.

Svi bi trebali dati svoj doprinos zaštiti životne okoline, posebno u Sarajevu gdje se u zimskim mjesecima gotovo svakodnevno bilježe visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku, smatra direktor Sarajevogasa, a to preduzeće svoj doprinos realizira urednim obavljanjem osnovne djelatnosti.

Baković još jednom podsjeća kako su emisije koje nastaju pri sagorijevanju prirodnog gasa daleko manje od emisija čvrstih i tečnih goriva, što je važno za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.

- Sarajevogas je osnovan 1975. godine, odlukom gradskih vlasti, s ciljem zaštite, prije svega zdravlja građana Sarajeva koje je bilo ugroženo, sa značajnim brojem oboljenja respiratornih organa, naročito u zimskim mjesecima zbog visoke koncentracije zagađujućih tvari u zraku - podsjetio je Baković.

Izdvojio je nekoliko ključnih realiziranih projekata u prethodnom periodu od kojih je jedan izrada idejnog projekta solarne elektrane na krovu PTO Butila čijom realizacijom će se omogućiti proizvodnja električne energije za vlastite potrebe, a dok će se višak proizvedene energije moći plasirati na tržište ili što je još važnije koristiti za proizvodnju zelenog hidrogena.

- U procesu dekarbonizacije kojem teži cijeli svijet važno je istaći da je prirodni gas gorivo koje izaziva emisije CO2 i bez obzira što lokalno ne utiče na zagađenje okoliša, ima uticaja na globalno zagrijavanje. Hidrogen je prepoznat kao ekološko gorivo koje bi u budućnosti trebalo da zamijeni prirodni gas - zaključio je direktor Sarajevogasa Edis Baković.

Energetika.ba / FENA