Energetika.ba
Gas

Bećirović: Predsjedništvo BiH usvojilo Prijedlog državnog zakona o transportu gasa

Autor: Energetika.ba
Bećirović: Predsjedništvo BiH usvojilo Prijedlog državnog zakona o transportu gasa

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržalo je na osmoj redovnoj sjednici Prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini - izjavio je nakon sjednice član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Ovo je prvi put, kako je podvukao Bećirović, da jedan državni organ vlasti BiH predlaže zakonsko uređenje sektora prirodnog gasa u BiH na cjelovit način.

- Kao predlagač ovog zakona, argumentima sam dokazao da je međuentitetski transport državna nadležnost. Ustavom BiH je u Članu 3. propisano da je reguliranje međuentitetskog transporta nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Također, Ustav relevantnim odredbama u Članu 1., stav 4, definira jedinstveno tržište i garantira kretanje roba, usluga, kapitala i lica. Transportom gasa kroz dva entiteta je ispunjena osnovna pretpostavka da gas bude reguliran na nivou države. Tu se ne radi o prijenosu nadležnosti. Naprotiv, to je ispunjenje ustavne obaveze, i to onaj njegov najbitniji dio - međuentitetski transport - istakao je Bećirović.

Nisu slučajno, napominje on, na državnom nivou formirani Elektroprenos Bosne i Hercegovine i regulator za električnu energiju. Elektroprenos je još jedan dokaz da energetika mora biti prvo normirana na nivou države BiH. Pionirski korak ispunjenja obaveze iz Aneksa 9 je upravo formiranje Elektroprenosa BiH.

- Državni zakon o gasu mora biti usklađen s relevantnim ustavnim i preuzetim ugovornim obavezama iz sektora prirodnog gasa. On mora biti u skladu s trećim energetskim paketom i pravnom stečevinom Evropske unije. Nijedna bosanskohercegovačka stranka ne treba odustati od ovog rješenja - kaže Bećirovića.

Zadatak bosanskohercegovački orijentiranih političara nije, kako je naveo, ispunjavanje destruktivnih želja Milorada Dodika, već usklađivanje bh. pravnog sistema sa standardima i normama Evropske unije.

Zakon je veoma važan za Bosnu i Hercegovinu i usklađen je s relevatnom pravnom stečevinom i najboljom poslovnom praksom EU, zaključio je Bećirović.

(Energetika.ba)