Energetika.ba
Nafta

FERK izdao izmijenjene i dopunjene dozvole za rad za transport naftnih derivata

Autor: Energetika.ba
FERK izdao izmijenjene i dopunjene dozvole za rad za transport naftnih derivata

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK izdala je gospodarskim društvima “Hifa-oil” d.o.o. Tešanj i “Trgošped” d.o.o. Kakanj izmijenjene i dopunjene dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, zbog promjene transportnih jedinica kojima se obavlja licencirana djelatnost.

U postupak javne rasprave upućena su tri dokumenta, i to: nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za “Elektro-Solar”, vlasnika Fehima Suljanovića, nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE za PTP “Šola” d.o.o. Tomislavgrad i nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda za JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Zbog neotklanjanja nedostataka u danom roku, FERK je na današnjoj sjednici donio Zaključak po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj, prema kojem se smatra kako zahtjev nije ni podnesen.

Sukladno zakonskoj obvezi Operator distribucijskog sustava obvezan je dostaviti FERK-u kratkoročne i dugoročne (inovirane) planove razvitka i izgradnje distribucijske mreže u roku od 30 dana nakon usvajanja istih od nadležnih tijela društva. FERK je na današnjoj sjednici odobrio Plan razvitka i izgradnje distribucijske mreže za 2018. godinu JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar.

FERK je donio i rješenje po žalbi kupca na akt koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, navodi se u priopćenju iz FERK-a.

Energetika.ba / FENA