Energetika.ba
Nafta

Istraživanje izvorišta nafte u FBiH: Za jednu bušotinu potrebno oko 20 miliona dolara

Autor: Energetika.ba
Istraživanje izvorišta nafte u FBiH: Za jednu bušotinu potrebno oko 20 miliona dolara

Na osnovu dosadašnjih istraživanja, u Federaciji postoji mogućnost pronalaska nafte i plina i prema riječima Hazima Hrvatovića, direktora Federalnog zavoda za geologiju, Vlada FBiH je pokrenula proceduru za dodjelu koncesije.

- Prema analizi svih dosadašnjih rezultata geoloških istraživanja, postoji perspektivnost za pronalazak nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je na osnovu Zakona o istraživanju i eksploatacije nafte i plina pokrenula proceduru za dodjelu koncesije. Prva aktivnost je izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele koncesije. Nakon njegovog izbora započinje izrada dokumentacije (tendera) za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije - govori nam Hrvatović.

Kaže da određenih interesa naftnih kompanija ima, međutim, to će se znati tek nakon raspisivanja javnog poziva za dodjelu koncesije.

- Istraživanja nafte i plina su veoma skupa i rizična. Na primjer, cijena izvođenja jedne bušotine dubine četiri-pet hiljada metara je oko 20 miliona dolara. Postoje perspektivni prostori za istraživanje na području sjeverne Bosne (Tuzlanski i Posavski kanton), jugozapadnoj Bosni i u Hercegovini - rekao nam Hrvatović.

Na području Bosne i Hercegovine pronađene su prirodne pojave nafte i plina. Istraživanja izvorišta nafte započeta su prije 120 godina i uz prekide su trajala do 1992. godine. Većina ih je vezana za terene sjeverne Bosne, posebno planine Majevice i Hercegovine. U Rudniku soli u Tuzli, gdje je završena eksploatacija, nađene su pojave nafte i asfalta. Na dijelu Majevice, Tuzlanskog bazena i Posavine, u mnogim istražnim bušotinama, nađeni su nafta, plin, asfalt i ozokerit (zemni vosak koji se nalazi obično s naftom), prenosi Faktor.

Tokom 1989. i 1990. godine istraživanja su intenzivirana na području Dinarida gdje su radili stručnjaci američke firme Amoco Petroleum Company. U tom periodu, stručnjaci engleske firme ECL (Exploration Consultants Limited) uradili su studiju "Procjena regionalnih istraživanja Sjeverne Bosne". U studiji je, uz ostalo, data ocjena potencijalnosti istražnog prostora, izvršena rejonizacija po perspektivnosti, te dat orijentacioni proračun rezervi od oko 200 miliona barela za izdvojena perspektivna područja.

Energetika.ba