Energetika.ba
Potrošači nesigurni

Kontrole na pumpama širom RS: Sumnja u uređaje za točenje goriva

Autor: Energetika.ba
Kontrole na pumpama širom RS: Sumnja u uređaje za točenje goriva
Foto: Pexels

Tokom prošle godine Inspektorat Republike Srpske izvršio je 190 kontrola na benzinskim pumpama, gdje su u 46 slučajeva utvrđene nepravilnosti, te su zbog toga izrečene kazne u iznosu od 276.000 KM, prenose Nezavisne novine.

Naime, kako su rekli iz Inspektorata RS, utvrđene nepravilnosti najčešće su se odnosile na vođenje poslovnih knjiga i evidencija u skladu sa zakonom, formiranje cijena u smislu poštivanja marže, te redovno dostavljanje podataka Ministarstvu trgovine i turizma RS.

"U ovoj godini na benzinskim stanicama izvršeno je oko 30 kontrola, od čega su svega dvije bile sa utvrđenim nepravilnostima", kazali su u Inspektoratu RS.

Dodaju da tržišna inspekcija u kontrolama benzinskih stanica, između ostalog, provjerava i da li su svi uređaji za točenje goriva verifikovani u propisanim rokovima od strane nadležnog tijela.

"U slučaju da se utvrdi da je protekao rok za verifikaciju, a ona nije izvršena, inspektor izriče mjeru zabrane upotrebe uređaja i nalaže da se izvrši verifikacija putem nadležnog tijela. Zakonom o metrologiji propisana je kazna u iznosu od 1.000 KM za pravno lice i 200 KM za odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko ne izvrši periodičnu verifikaciju.", pojasnili su iz Inspektorata.

Dodaju da potrošači često iznose sumnje u ispravnost uređaja za točenje goriva, u smislu da se u rezervoar natoči količinski manje od količine prikazane na aparatu.

"Jedini način da se potvrdi ispravnost uređaja za točenje jeste ispitivanje od strane ovlaštenog tijela, koje i vrši periodičnu verifikaciju mjerila.", dodaju oni.

Kako kažu, s obzirom na to da je u proteklom periodu akcenat inspekcijskih kontrola u najvećoj mjeri bio usmjeren na ciljane kontrole formiranja cijena tečnih naftnih goriva u smislu pridržavanja propisane marže, namjera tržišne inspekcije je da u narednom periodu u saradnji sa nadležnim tijelom izvrši ciljane kontrole mjerila, upravo kako bi se otklonila sumnja u njihovu ispravnost.

Prema njihovim riječima, veliki broj potrošača želi da na benzinskim stanicama ne dobijaju račune za izvršenu uslugu.

Zakonom o trgovini propisano je da je trgovac dužan za svaku prodatu robu ili izvršenu uslugu kupcu izdati fiskalni račun ili drugi odgovarajući račun u skladu sa zakonom, a za ovaj prekršaj propisana je kazna u iznosu od 800 KM do 4.000 KM za trgovca - privredno društvo i od 300 KM do 1.500 KM za odgovorno lice u privrednom društvu.