Energetika.ba
Nafta

Naftaši se u krizi enormno bogate: Isti vlasnici kontrolišu uvoz, pumpe, cijene i rafinerije

Autor: Energetika.ba
Naftaši se u krizi enormno bogate: Isti vlasnici kontrolišu uvoz, pumpe, cijene i rafinerije
Proteklih sedmica cijene goriva na svjetskom tržištu su u drastičnom padu, no u Bosni i Hercegovini to nije slučaj što izaziva bijes javnosti.

Nedavno je objavljen podatak da su cijene goriva u BiH više i u odnosu na Hrvartsku, no to su "demantovali" iz Naftnog komiteta BiH. U demanti ovog Komiteta upućeni nisu povjerovali jer se iza njega zapravo kriju uvoznici nafte u BiH i snažni naftaški lobi koji kontroliše cijene u BiH. .

Ono što je posebno zaprepastilo javnost u BiH jeste da domaći naftaši od ekstra profita ne odustaju i u vrijeme jedne od najvećih kriza u historiji čovječanstva.

No konkretne poteze u spriječavanju divljanja cijena i samovolje naftaša dlučila je uraditi Vlada FBiH.

Kršenje zakona

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović uputio je Konkurencijskom vijeću BiH Zahtjev za pokretanje postupka u cilju preispitivanja eventualnog kršenja odredbi Zakona o konkurenciji, saznaju Vijesti.ba

U dokumentu u koji su Vijesti.ba imale uvid, ministar Vujanović od predsjednice Vijeća Arijane Regode Dražić zahtijeva da pokrene istragu te postupak po službenoj dužnosti zbog sumnje da se značajno sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija.

"Privredna društva Holdina d.o.o. Sarajevo, G-Petrol d.o.o. Sarajevo i Petrol BH Oil Comp. Sarajevo godinama su vodeći uvoznici i veleprodavci naftnih derivata na teritoriji Federacije BiH. Navedeni uvoznici su ujedno i osnivači Naftnog komiteta BiH, koji prema podacima sa njihove službene web stranice ima za cilj zagovaranje i podržavanje usklađivanja lokalnih propisa sa EU zakonodavstvom unapređenje djelatnosti naftne i gasne privrede BiH i dr.", piše u zahtjevu.

Njihovo učešće u uvozu naftnih derivata na teritoriju FBiH uvećava se iz godine u godinu, navodi se, te dodaje da se u prilogu dostavljaju zvanični podaci o uvozu za 2017., 2018. i 2019. godinu koji se redovno objavljuju na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba, i to na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.

Kontrolišu uvoz, pumpe, cijene i refinerije

Pored činjenice da su uvoznici/veleprodavci, ove kompanije su i vlasnici značajnog broja maloprodajnih objekata. U Federaciji BiH na današnji dan ukupno ima 689 benzinske pumpe, a od tog broja Holdina u svom vlasništvu ima 46, Energopetrol koji je u većinskom vlasništvu Holdine 54, G-Petrol 21 i Petrol BiH Oil 31 benzinsku pumpu. Navedene kompanije posjeduju ukupno 152 benzinske pumpe, odnosno 22% od ukupnog broja benzinskih pumpi u Federaciji BiH.

U skladu sa navedenim evidentno je da ova tri uvoznika imaju 87,84 % učešća u ukupnom uvozu, pa time i u veleprodaji, kao i da posjeduju 22% maloprodajne mreže u Federaciji BiH.

U pogledu maloprodajnih cijena uočeno je da iste u kontinuitetu skoro uvijek imaju najviše maloprodajne cijene na benzinskim pumpama.

Također, evidentna su određena pravila u ponašanju ovih subjekata u vezi sa formiranjem cijena, visinom cijena, te vremenskim podudaranjem izmjene cijena, i dužine zadržavanja visokog nivoa cijena.

Obzirom da su navedene kompanije ujedno i vlasnici rafinerija u okruženju, a na području Federacije BiH su uvoznici i vlasnici daleko najpovoljnijih terminala, navedeno sugerira i najbolju mogućnost za rabate i druge popuste za svoje maloprodajne objekte u broju koji je naveden u ovom aktu.

"Ističemo da Federalnom ministarstvu trgovine. u skladu sa Uputstvom o načinu, Sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži za odredene proizvode i usluge ("Službene novine Federacije BiH", 20/19), sve benzinske pumpe elektronskim putem dostavljaju obavještenja o promjeni cijena i marži, iz kojih se moze jasno vidjeti da je nivo maloprodajnih marži kod ovih kompanija visok, bez obzira na navedene pogodnosti", naveo je ministar Vujanović.

Pogodnosti za vlasnike

Federalno ministarstvo trgovine se krajem 2018. godine opredijelilo za izradu Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži u svrhu digitalizacije postupka vodenja evidencije OPC OPM obrazaca i sinhronizacije datoteke web aplikacije sa odgovarajućom mobilnom aplikacijom.

Web aplikacija podrazumijeva postupak registracije privrednih subjekata i unos osnovnih podataka o benzinskoj pumpi (naziv matične firme, naziv benzinske pumpe, ID broj, e-mail, telefon, adresu, geolokaciju na Google Maps, itd.) prijavu važećih maloprodajnih cijena i marži i prijavu svake naredne promjene cijena i marži.

Federalno ministarstvo trgovine ima pristup bazi podataka web aplikacije, a pristup web aplikaciji benzinskih pumpi je ograničen i odnosi se na unos podataka vezano za prijave cijena i marži. Pristup web aplikaciji ima i nadležna tržišna inspekcija koja u skladu sa Zakonom o kontroli cijena vrši kontrolu nad primjenom Uputstva i po potrebi poduzima mjere iz svoje nadležnosti.

Napominjemo da su da su sve ove činjenice lako provjerljive u realnom vremenu na mobilnoj aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine: FMT FBiH oil info gdje se nalaze podaci za sve benzinske pumpe i za sve naftne derivate.

Iz navedenog proizilazi da ovo Ministarstvo ima potpun uvid u dostavljene OPC obrasce u kojima je pored maloprodajne cijene iskazana i maloprodajna marža na određeni dan. Uočeno je da vlasnici manjeg broja benzinskih pumpi koji nabavlialu upravo od Holdine d.o.o. Sarajevo, G-Petrola d.o.o. Sarajevo i Petrola BH Oil Comp. Sarajevo, bez obzira na simbolične rabate, uvijek imaju nižu maloprodajnu cijenu i to najmanje 0,20 KM/litru, a nekad i preko 0,35 KM/litru, što je više nego nedopustivo.

Na kraju napominjemo da je odredbama člana 4. stav 1. tačka a Zakona o konkurenciji propisano da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke udruženja privrednih subjekata (u daljem tekstu sporazumi), koji za cilj i posljedicu imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, a koji se odnose na direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovinskih uslova.

Također, članom 10. Zakona o konkurenciji regulisana je zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na relevantnom tržištu.

U skladu sa navedenim odredbama 4. i 10. Zakona o konkurenciji i vašim ovlaštenjima tražimo da zbog sumnje da se značajno sprečava, ograničava i narušava tržišna konkurencija pokrenete postupak po službenoj dužnosti, dodaje se u zahtjevu koji potpisuje federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Energetika.ba / Vijesti.ba