Energetika.ba
Nafta

Nakon skoro četiri godine plaćanja takse za uspostavu rezerve naftnih derivata zalihe prazne

Autor: Energetika.ba
Nakon skoro četiri godine plaćanja takse za uspostavu rezerve naftnih derivata zalihe prazne
Direktivom Evropske komisije precizirane su obavezne zalihe naftnih derivata kapaciteta od minimalno 220 miliona litara, a u Operatoru - Terminali Federacije (OTF) su za Klix.ba istakli da je za taj kapacitet neophodno blizu 220 miliona KM. Drugim riječima, zalihe su još uvijek prazne budući da je po tom osnovu prikupljeno tek 27.864.962 KM.

"Prikupljena sredstva se namjenski raspoređuju prema odlukama Vlade FBiH za investiciju, kupovinu, osiguranje i kontrolu kvaliteta naftnih derivata i troškove rada Operatora, koji obuhvataju druge obaveze nastale prije donošenja zakona, a za čije su izmirenje utrošena znatna sredstva", odgovorili su nam iz Uprave OTF-a.

Naglasili su da iznos od prikupljenih sredstava za kupovinu naftnih derivata, blizu 4,3 miliona KM, neće biti dovoljan za popunu obnovljenih ili saniranih skladišnih kapaciteta.

"Glavni razlozi koji utječu na dinamiku obnove terminala su nedostatni izvori finansiranja, umanjena percepcija važnosti sanacije terminala te manjak svijesti o značaju uspostave zaliha naftnih derivata, iz kojih proističu problemi uknjižbe imovine terminala, izrade projektne dokumentacije i drugih proceduralnih prepreka", kazali su u Upravi OTF-a za Klix.ba.

Sredstva nedovoljna, traži se povećanje takse

Tokom 2014. godine usvojen je Zakon o naftnim derivatima u FBiH, čija je primjena počela početkom augusta 2014. godine. Članom 30 ovog Zakona definisana je uspostava rezervi naftnih derivata uvođenjem takse u iznosu od 0,01 KM po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

U Operatoru - Terminali Federacije napominju, ipak, da doneseni zakon ima nedostataka i da se oni odnose na visinu izdvajanja takse po litru naftnih derivata.

"Ova sredstva su nedostatna za obnovu terminala u kratkom vremenskom razdoblju te po sadašnjem načinu finansiranja za obnovu svih kapaciteta i nabavku zadanih količina derivata bi trebalo blizu 30 godina. Upućen je prijedlog izmjene i dopune Zakona o naftnim derivatima koji je utemeljen na dosadašnjem iskustvu u primjeni Zakona, a naročito na uočenim poteškoćama i nelogičnostima u radu Operatora uzrokovanih tim propisima", kazali su nam u Upravi OTF-a.

Napomenuli su nam, a s tim se slaže i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, da bi usvajanje predloženog zakona bilo od dugoročnog strateškog interesa kako za Federaciju, tako i za Operatora.

Terminali u lošem stanju

Vlada Federacije BiH je privrednom društvu Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo na korištenje i raspolaganje dodijelila terminale u Živinicama, Blažuju, Mostaru i Bihaću, kao i takozvane vojne terminale: Misoča - Ilijaš, Pajtov han - Vareš i Pokoj - Bihać.

"Terminali koji su u stopostotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH su u dosta lošem stanju, što zbog godina nekorištenja, što zbog nemarnog odnosa ranijih vlasnika, a najvećim dijelom zbog mehaničkih oštećenja koji su nastala tokom ratnih događanja. Umanjen je radni vijek primarnih objekata, a mnogi uređaji, postrojenja i instalacije su postali neupotrebljivi za daljnju eksploataciju", kazali su nam u Upravi OTF-a.

Napomenuli su nam da su spremnici kao primarni objekti na terminalima pretrpjeli velika mehanička oštećenja, što je posljedica proteklog rata, da je metal godinama korozirao i da su spremnici na terminalu Živinice pomaknuti nekoliko metara usljed poplava.

"Rekonstrukcija i sanacija skladišnih prostora OTF-a predstavlja jedan opsežan, složen i dugotrajan proces. Urađeni su glavni projekti sanacije terminala Živinice i Blažuj, a također je u toku izbor ponuđača za izbor Glavnog projekta rekonstrukcije terminala Bihać. U toku je tenderska procedura za izvođenje radova po projektu Prve faze sanacije terminala Živinice, tako da se početkom 2019. godine može očekivati da OTF ima saniranih 5.900 metara kubnih skladišnih kapaciteta", kazali su nam u Upravi OTF-a.

Problemi s javnim nabavkama

Predsjednik Uprave OTF-a Džemal Bašić nam je istakao da posebnu vrstu problema imaju zbog komplikovanih javnih nabavki, kao i zbog toga što prikupljena sredstva nisu direktno transferirana na račun OTF-a.

"Poseban problem imamo tokom javnih nabavki: u pogledu vremena, što zbog trajanja samog procesa, što zbog ulaganja žalbi pojedinih sudionika nabavke. Ozbiljan problem u radu OTF-a je, također, taj što prikupljena sredstva nisu direktno transferirana na račun OTF-a te samim tim nemamo nadzor nad prikupljenim finansijskim sredstvima koja su regulirana Zakonom o naftnim derivatima FBiH", napomenuo je Bašić.

Istakao je da OTF radi na sistemskom prevladavanju problema u saradnji s nadležnim ministarstvima i lokalnim zajednicama.

"Aktivnosti se ne odvijaju željenom brzinom, a na njih OTF ne može utjecati. Na državnom nivou je vrlo važan Sporazum s Energetskom zajednicom Evropske unije o obavezi skladištenja državnih zaliha, u koji trebaju biti uključene sve entitetske strukture. Međutim, tek potpunom sanacijom svih kapaciteta koji su u posjedu Operatora, do kraja 2022. godine, Federacija BiH bi trebala osigurati blizu 220.000 metara kubnih uskladištenih naftnih derivata na temelju Direktive 119 EC o zalihama nafte za vandredne situacije", zaključio je Džemal Bašić.

Energetika.ba / Klix.ba