Energetika.ba
Nafta

Novalić: Vlada naredila smanjenje cijena nafte, niko ne smije profitirati od krize

Autor: Energetika.ba
Novalić: Vlada naredila smanjenje cijena nafte, niko ne smije profitirati od krize
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da je Vlada Federacije danas donijela odluku kojom je propisala maksimalne dopuštene marže u trgovini naftnim derivatima, a što u konačnici znači smanjenje cijena nafte u FBiH.

U proteklom periodu desio se radikalan pad cijena nafte na svjetskom tržištu, a cijene su na brojnim pumpama u FBiH ostale iste, jer su pojedini trgovci ignorisali svjetsko tržište. Dio benzinskih pumpi prijavljivao je čak veoma visoke cijene i izuzetno visoku maržu koja je dostizala i 0,50 KM po litru, rekao je Novalić i dodao:

- Zato smo danas na sjednici Vlade propisali da je maksimalna marža za maloprodaju 0,25 KM po litri. Time je faktički naređeno smanjenje cijena nafte, odnosno njihovo usklađivanje sa stanjem na svjetskom tržištu.

Istovremeno, imajući u vidu da pojedine naftne firme kontrolišu u velikoj mjeri i maloprodaju i veleprodaju, propisali smo i maksimalnu maržu za veleprodaju u iznosu 0,06 KM. To će spriječiti da prodavci preko veleprodaje nadoknade ono što «izgube» na maloprodaji.

- U slučaju da se na neki drugi način izbjegne efekat neposredne kontrole, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo trgovine da pripremi zakonom predviđeni model određivanja najvišeg nivoa maloprodajnih cijena, o kome ćemo promptno odlučivati na Vladi, kaže Novalić.

Dodaje da ovo nije nikakav intervencionizam, već sprečavanje monopola i nelojalne konkurencije.

- Ne mogu se prodavci nafte pozivati na svjetsko tržište samo kada povećavaju cijene, a ignorisati svjetsko tržište kad tamo padaju cijene.  Ako poštujemo tržište, onda ga treba poštovati dosljedno, kažw Novalić i zaključuje:

- Obećali smo da niko ne smije profitirati na ovoj krizi i time se i vodimo. Za sprovođenje nadzora odluka o smanjenju cijena nafte zadužili smo Federalnu, kantonalnu, gradske i općinske inspekcije.

Energetika.ba / Vijesti.ba