Energetika.ba
Nafta

Srbija rekorder po nametima na gorivo, vozač za takse daje 60%

Autor: Energetika.ba
Srbija rekorder po nametima na gorivo, vozač za takse daje 60%

U cijenu goriva ulazi više od 50 odsto državnih naknada i taksi, kaže Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.

U udruženju strahuju da će novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je u javnoj raspravi, dodatno opteretiti cijenu derivata.

Po visini cijene dizel goriva i autogasa dominantna u regionu, dok je po visini benzina na trećem mjestu, poslije Hrvatske i Crne Gore, tvrde u Udruženju.

Mićović kaže da nacrt novog zakona predviđa, pored postojećih, i dvije nove naknade - za energetsku efikasnost i za biogorivo.

Uvođenjem te dvije dodatne naknade, vozač će praktično gorivo "platiti" 40 odsto, a za državne naknade i takse izdvojiti čak 60 odsto od ukupne cijene, tvrde u tom Udruženju.

"Srbija je po cijeni dizel goriva već skuplja u odnosu na najnižu cijenu dizela u regionu", navodi Mićović i ukazuje da bi ta razlika mogla usmjeriti potrošače iz Srbije da kupuju gorivo negdje u okruženju, naročito one koji žive u blizini granice ili one koji često putuju i inostranstvo.

Podaci istraživanja "EU Weeky Oil Bulletin" i UNKS-a pokazuju da kupovinom 1.000 litara dizel goriva, na državne takse u Srbiji odlazi 718 eura, u Hrvatskoj 653 eura, Crnoj Gori 617, Mađarskoj 611, Rumuniji 575 eura, BiH 506 eura, dok je u Bugarskoj to 502 eura, a u Makedoniji samo 398 eura.

"To nije dobro za tranzitni saobraćaj koji prolazi kroz Srbiju, jer se teretna i autobuska vozila većinom snabdjevaju gorivom u zemljama u okruženju, pa čak ni za putnički, jer se na putu ka Grčkoj u turističkoj sezoni, više goriva sipa u Makedoniji nego u Srbiji", naveo je Mićović.

Navodi i da je utisak UNKS-a da država ne sagledava pitanje naknada u cijeni goriva kumulativno i kakav je uticaj naknada na cjelokupnu privredu.

"Sve te naknade Ministarstvo finansija posmatra kao novi izvor prihoda, ali sa državnim opterećenjima dizel goriva, koje pokreće čitavu privredu, treba biti pažljiv, i pratiti koliko će skok cijena uticati na ukupnu potrošnju dizel goriva, konkurentnost srpske privrede i cijene nekih drugih proizvoda", kaže Mićović.

Iz Ministarstva finansija kažu da Nacrt zakona uređuje naknade za biogoriva, za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, a da se nova naknada uvodi samo za unapređenje energetske efikasnosti.

Navode da je ta naknada predložena kao jedna od mera politike podsticanja energetske efikasnosti, koja je u skladu sa državnim ciljem da se poveća energetska efikasnost za 20 odsto do 2020. godine.

To je, ističu, i shodno Direktivi 2012/27/EU - Direktivi o energetskoj efikasnosti.

Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je u nadležnosti Ministarstva finansija, ušao je u javnu raspravu početkom godine. Taj Zakon definiše šta su javna dobra - mineralne sirovine, energenti, poljoprivredno zemljište, šume, vode, ali i ko je njihov korisnik i kolike su naknade za njihovo korišćenje, a u cilju zaštite javnih dobara, prenosi Tanjug.

Nacrt je sačinjen u okviru rada radne grupe u čijem sastavu su, pored predstavnika Ministarstva finansija, bili i predstavnici drugih ministarstava u čijoj su nadležnosti propisi kojima se uređuju naknade, predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, predstavnik fakulteta, NALED-a i USAID-a, a urađen je u skladu sa zahtjevima MMF-a i Evropske unije.

Energetika.ba