Energetika.ba
Nafta

UIO objavila prihode od akciza na naftu, naftne prerađevine i putarina

Autor: Energetika.ba
UIO objavila prihode od akciza na naftu, naftne prerađevine i putarina

Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je pregled naplate dvije vrste putarine i akciza na gorivo po godinama. U 2020. godini su podaci za januar mjesec.

Po litri goriva koje se proda na tržištu u BiH trenutno se plaća akciza (visina ovisi od vrste naftnog derivata, od 0,30 do 0,45 KM po litri), te dvije putarine. Prva je putarina za održavanje puteva (0,15 KM po litri derivata), a druga je putarina za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM po litri derivata).

U prvoj tablici se nalaze dvije ranije pomenute putarine:

- ukupan iznos prikupljene putarine za održavanje puteva (0,15 KM po litri derivata), u periodu od 2006. do 2020. godine je 2 milijarde i 820 miliona KM.

- ukupan iznos prikupljene putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju ostalih puteva (0,25 KM po litri derivata), u periodu od 2009. do 2020. godine je 2 milijarda i 15 miliona KM. Ovi podaci su dobijeni iz tablice ispod, jer je posebno iskazana domaća nafta, a posebno uvozna).

Izvor: UIO

Kad je u pitanju raspodjela prihoda od putarina, oni su se dijelili na dva načina.

"Od ukupno prikupljene putarine za 2020. godinu u iznosu od 228,39 miliona KM, prvi dio je putarina za izgradnju puteva i taj dio je iznosio 85,71 milion KM. Ova sredstva su raspoređena sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, dakle prema koeficijentima koje na kvartalnom nivou usvaja Upravni odbor UIO. (zadnji koeficijenti koje je usvojio Upravno odbor UIO kažu da Federacija BiH dobija 64,26%, Republika Srpska 32,19% i brčko distrikt 3,55%", saopšteno je iz UOP.

Drugi dio je putarina za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekosnstrukciju ostalih puteva, i rapoređena je po posebnim koeficijentima i to na način da je Federaciji BiH pripalo 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%. Ostatak predstavlja rezervu na posebnom podračunu Jedinstvenog računa za poravnanje kada Upravni odbor usvoji konačan akt i raspodjeli ovih sredstava.

Raspodjela:

- Federacija BiH 94,75 miliona KM

- Republiika Srpska 62,31 milion KM

- Brčko distrikt 3,21 milion KM

Putarina za održavanje puteva naplaćuje se od 2006. godine.
"Po tom osnovu od 2006. godine do 2020. godine prikupljeno 2 milijarde i 820 miliona KM. Ova sredstva su raspoređena korisnicima prema koeficijentima koje na kvartalnom nivou usvaja Upravni odbor, zajedno sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza ( Federacija BiH 64,26 %, Republika Srpska 32,19 %, Brčko distrikt 3,55 %)", navode iz UIO.

Putarina za izgradnju autoputeva naplaćuje se od 2009. godine.

"Po tom osnovu je 2009. godine do 2020. godine prikupljeno 2 milijardu 15 miliona KM. Ova putarina se dijeli na način da Federaciji BiH pripda 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%", navode.

Pored putarina, po litri goriva koje se proda na tržištu u BiH plaća se i akciza, koja iznosi od 0,30 KM do 0,45 KM po litri (ovisno o vrsti derivata). Po ovom osnovu od 2006. do 2020. godine je ukupno prikupljeno 6 milijardi i 565 miliona KM.

Pored pomenutih prihoda od putarine, UIO je u toku 2020. godine prikupila i prihode po osnovu akciza na naftu i naftne derivate u ukupnom iznosu od 187,15 miliona KM.

"Ovi prihodi su raspoređeni korisnicima sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, dakle prema koeficijentima koje na kvartalnom nivou usva Upravni odbor UIO. (zadnji koeficijenti koje je usvojio Upravno odbor UIO kažu da Federacija BiH dobija 64,26%, Republika Srpska 32,19% i Brčko distrikt 3,55%)", saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Izvor: UIO

Energetika.ba