Energetika.ba
Nafta

Vlada FBiH o visini marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH o visini marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH.

Provodeći zaključak Vlade FBiH, predstavnici Federalnog ministarstva trgovine održali su 20.7.2018. godine drugi redovni mjesečni sastanak s distributerima naftnih derivata u FBiH.

Konstatirano je da je, nakon 12.6.2018. godine, u Federalno ministarstvo trgovine stiglo oko 500 OPC i OPM obrazaca od ukupno 681 benzinske crpke u Federaciji BiH, a obrasci su se isključivo odnosili na sniženje cijena derivata u rasponu od 0,05 KM/l-0,10 KM/litru.

Po nalogu Federalnog ministarstva, nadležna inspekcija je u proteklom razdoblju pojačala intenzitet nadzora na benzinskim crpkama, s posebnim naglaskom na provjere da li se izložena cijena podudara s cijenama na pumpnim aparatima za točenje i otisnutim na fiskalnim računima, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Energetika.ba / FENA