Energetika.ba
Nafta

Vlast i dalje smatra da ne postoje razlozi za ograničavanje visine cijena nafte u BiH

Autor: Energetika.ba
Vlast i dalje smatra da ne postoje razlozi za ograničavanje visine cijena nafte u BiH

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović još jedan je u nizu zastupnika koji je Vijeću ministara BiH i predsjedavajućem Denisu Zvizdiću uputio pitanje o poskupljenju nafte i naftnih derivata, a dobio je isti odgovor - da ne postoje razlozi za ograničavanje visine cijena nafte.

Magazinović ističe da je Vijeće ministara odgovorom pokazalo da je nadležno za poskupljenje, ali nije nadležno da poduzme bilo šta kako bi se posljedice poskupljenja ublažile.

"Šta vi kao predsjedavajući Vijeća ministara BiH i Vijeće ministara u cjelini imate namjeru poduzeti u povodu poskupljenja nafte i naftnih derivata i u kojem roku imate namjeru realizovati eventualno planirane aktuivnosti? Imate li komunikaciju po ovom pitanju s enitetskim vladama i koje su zajednički dogovorene aktivnosti zaključno s današnjim danom", stoji u pitanju koje je uputio Magazinović.

U odgovoru je navedeno da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH od nadležnih enitetskih institucija i Vlade Brčko distrikta tražilo informacije o iznosima maloprodajne marže distributera nafte i naftnih derivata u BiH po litru goriva, kako bi se pronašla mogućnost da se dio tereta poskupljenja nafte i naftnih prebaci i na distributera nafte i naftnih derivata, a ne samo na građane BiH.

Tako je iz Federalnog ministarstva trgovine navedeno da nisu nastupili razlozi za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena vezano za eventualno zakonsko ograničnje visine maloprodajne marže distributera naftnih derivata.

Iz Ministarstva trgovine i turizma RS istakli su da se cijene nafte i naftnih derivata formiraju slobodno i zavise od mnogo faktora (veleprodajne cijene dobavljača nafte i naftnih derivata, transportnih troškova, zavisnih troškova...), te ne postoje ograničenja za trgovce naftom u pogledu određivanja visine marže, niti je obaveza trgovca naftom da Ministarstvu trgovine i turizma RS dostavlja podatke u pogledu visine marže.

Eventualna ograničenja visine marže saglasno nadležnošću entiteta u ovoj oblasti morala bi, tvrde, biti normativno definisana kroz izmjene zakonskih i podzakonskih akata, a prema mišljenju ovog ministarstva takve aktivnosti bi negativno utjecale na tržišnu privredu i tržišno privređivanje, pa se one ne mogu prihvatiti niti podržati.

Vlada Brčko distrikta također navodi da je u Brčko distriktu slobodno formiranje cijena i da nema zakonskog ograničenja za iznose maloprodajne marže.

"Ministarstvo finansija i trezora BiH nema nadležnost u oblasti regulisanja cijena na domaćem tržištu pa tako ni kod eventualnog određivanja maksimalne marže u prodajnim cijenama nafte i naftnih derivata", stoji u odgovoru.

Kada je riječ o postupanjima vezanim za aktuelnu problematiku iz Vijeća ministara navode da je federalni ministar trgovine uputio poziv distributerima, s kojima vlast više preferira pregovarati, za društveno odgovorno ponašanje u ovoj složenoj situaciji i istaknuto je da povećanje rafinerijske cijene ili trošarine ni u kojem slučaju ne treba da uzrokuje povećanje marže.

"Nakon sastanka Federalnog ministarstva trgovine s distributerima naftnih derivata u Mostaru 1. juna ove godine, distributeri su na skoro svim benzinskim pumpama u FBiH snizili cijene u rasponu od 0,05 do 0,10 KM/litru. Također, Ministarstvo trgovine i turizma RS održalo je sastanak s distributerima naftnih derivata pri čemu je postignut dogovor da se cijene naftnih derivata snize za pet feninga po litru. Ukazuje se da potrošači kao bitni tržišni akteri imaju autonomnost u odlučivanju pri kupovini i svoje potrošačko povjerenje trebaju ukazati ovoj velikoj većini kompanija koje su snizile cijene, smanjili marže i pokazali društveni odgovornost", navode iz Vijeća ministara BiH.

U Odluci vlade FBiH o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel goriva i lož ulja stoji da se cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi, carina, akciza, naknada za puteve, te porez na dodanu vrijednost obračunavaju u skladu s odgovorajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.

Energetika.ba / Klix.ba