Novi direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Esad Humo: U fokusu će biti kapitalni projekti

Novi direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Esad Humo: U fokusu će biti kapitalni projekti

Esad Humo novi je direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Na ovu poziciju Humo dolazi sa značajnim iskustvom u sektoru okoliša, ali i u među

Esad Humo novi je direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Na ovu poziciju Humo dolazi sa značajnim iskustvom u sektoru okoliša, ali i u međunarodnim organizacijama.

Govoreći o strategiji rada Fonda, institucije koja je nezaobilazan partner u unapređenju svih segmenata okoliša, Humo najprije naglašava važnost poboljšanja koordinacije sa donosiocima odluka, ali i unapređenje saradnje sa nevladinim organizacijama.

Ističe i saradnju s partnerima angažiranim sa Evropskom unijom u okviru nadležnost Fonda, jer je okoliš jedan od visokorangiranih prioriteta EU. Tu će, kako dodaje, fokus biti na kapitalnim projektima koji imaju međunarodnu podršku.

Humo za Fenu otkriva koje su glavne značajke Izvještaja o stanju okoliša koji je sačinio Fond.

– Uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz angažman kosultanata, Fond je izradio svojevrsni pilot izvještaj o stanju okoliša FBiH kako bi osnažio domaće kapacitete i stvorio preduvjete za buduće redovno izvještavanje o stanju okoliša, a kao podršku donosiocima odluka, nadležnim tijelima za međunarodno izvještavanje i javnosti. Izvještaj je ukazao na činjenicu da postoje problemi u prikupljanju i vrednovanju korištenih podataka, rascjepkanost podataka po različitim izvorima, izostanak sistematskog praćenja stanja okoliša, nepostojanje svih potrebnih podataka kao i njihova adekvatna dostupnost, obrada i interpretacija – kazao je Humo.

Kada je u pitanju energijska efikasnost, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH najavljuje da će se ova institucija u narednom periodu „otvoriti“ i prema fizičkim licima.

– Do sada je Fond podržavao pravna lica i privredne subjekte u unapređenju energijske efikasnosti i tu smo realizirali značajne projekte. U tom smislu, i građanima ćemo ponuditi sudjelovanje u projektima – naglasio je Humo.

Ističe kako je cilj Fonda da energijsku efikasnost shvatimo kao razvojnu šansu kroz koju ćemo, posljedično, ispuniti i međunarodne zahtjeve i obaveze. Dodaje da slijedi razvijanje novih finansijskih mehanizama kako bi korisnici sredstava Fonda imali što bolje i efikasnije finansiranje njihovih potreba.

 

Energetika.ba / FENA