Energetika.ba
stav zaposlenih

Ugroženo poslovanje Petrola krivicom slovenske vlade

Autor: Energetika.ba
Ugroženo poslovanje Petrola krivicom slovenske vlade
Foto: Arhiv

Predstavnici zaposlenika slovenskog Petrola poručuju Vladi da ograničene marže naftnih derivata ne pokrivaju ni troškove poslovanja, a država je sebi priuštila sve veće namete i poreze. Ako se tako nastavi - a prema najavi nove regulative i hoće strahuju za ugrozu radnih mjesta pa i budućnost firme.

Petrol je u prvom kvartalu imao 19% manje prihode nego prošle godine, a dobit je pala za čak 40%, za što sindikati okrivljuju Vladu koja ograničava cijene goriva.

Predstavnici Petrolovih zaposlenika protive se najnovijem prijedlogu uredbe o formiranju cijena naftnih derivata. Prijedlogom uredbe produžuje se obračunskI period na 28 dana i zadržava dosadašnja najveća dopuštena marža za promet motornih goriva, a nova bi uredba na snagu stupila 18. lipnja. "Marže u naftnim derivatima ne pokrivaju troškove poslovanja i gotovo su tri puta niže od prosjeka Evropske unije. Troškovi kompanija rastu, marže se smanjuju, nema tu nikakve logike", napisali su u javnom pismu.

Pismo je upućeno premijeru Robertu Golobu, ministru zaštite okoliša, klime i energetike Bojanu Kumeru, ministru finansija Klemnu Boštjančiču, ministru gospodarstva Matjažu Hanu i ministru rada Luki Mescu.

Strah od prodaje firme

Prema njihovim riječima, predložena uredba ugrožava profitabilno poslovanje firme, a time i socijalnu sigurnost zaposlenika i njihovih porodica, javlja RTV Slovenije. Dosadašnja uredba već je ostavila "velike posljedice" na zaposlenike, što se pokazalo u uštedi troškova rada i usporavanju razvojnih projekata, kažu. Ujedno se time dovode u pitanje dugoročne namjere države kao dioničara. “U svjetlu ovih zapažanja ne možemo izbjeći pitanje kome je u interesu smanjenje vrijednosti tvrtke ili se priprema teren za moguću prodaju Petrola?", pitaju se zaposleni.

Predstavnici zaposlenika upozoravaju da država dobiva najveći dio zarade kada je riječ o cijeni naftnih derivata. "Naglašavamo da marža naftnih trgovaca čini samo pet posto u strukturi finalne maloprodajne cijene, dok porezi i pristojbe čine više od 50 % finalne cijene i značajno su porasli u posljednjem periodu. U posljednjih godinu i po dana polovica, carine prikupljene po zemljama, povećane su za gotovo 30 %, dok su marže smanjene za više od 20 %", tvrde.

Potpisnici smatraju da je predložena uredba u suprotnosti i sa Zakonom o kontroli cijena jer tržišni uslovi više ne zahtijevaju mjere regulacije cijena; štaviše, postupci donošenja propisa odvijaju se bez razmatranja Vijeća za cijene. Pozivaju Vladu da ukine regulaciju cijena motornih goriva koja, prema njihovim tvrdnjama, ugrožava poslovanje firme. "Istodobno, spomenimo da cijene goriva unutar Evropske unije osim Slovenije reguliraju još samo dvije države, što govori nešto o ekonomskom okruženju u Sloveniji.", stoji u pismu.