Energetika.ba
ključna komponenta

EK usvojila preporuke za lakše izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije

Autor: Energetika.ba
EK usvojila preporuke za lakše izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije
Foto: Pexels

Obnovljiva energija ključna je komponenta plana Evropske unije za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Centralna je za Evropski zeleni dogovor, kao i za Plan REPowerEU, za postupno ukidanje našeg uvoza ruskih fosilnih goriva.

Prema revidiranoj Direktivi o obnovljivoj energiji, EU ima za cilj postići 45 posto udjela obnovljive energije do 2030. godine, uz zakonski obvezujući minimalni cilj od najmanje 42,5 posto.

Kako bi poboljšala njeno provođenje, Evropska komisija je usvojila niz novih i ažuriranih preporuka i dokumenata sa smjernicama za poboljšanje i pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola i dražbi za obnovljive izvore energije, gotovo dvije godine od usvajanja plana REPowerEU.

U ažuriranoj Preporuci o ubrzanju postupaka izdavanja dozvola i popratnim smjernicama, Komisija ističe načine za poboljšanje planiranja i postupaka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije i povezane infrastrukturne projekte u Evropske unije.

Ažurirane smjernice za izdavanje dozvola pružaju primjere dobre prakse o bržim i jednostavnijim postupcima izdavanja dozvola, naglašavaju važnost digitalizacije i učestvovanja zajednice, ljudskih resursa i vještina; i opisuje kako se najbolje nositi s postupcima odabira mjesta i mrežnim vezama.

„Ovi će dokumenti pomoći u sprovedbi okvira EU-a za obnovljivu energiju poboljšanjem uslova za brzo korištenje domaće obnovljive energije. Poticanjem potražnje za čistim tehnologijama proizvedenim u Evropi, ova će inicijativa također pomoći u jačanju industrijske konkurentnosti, povećati otpornost energetskog sustava i ispuniti Evropski zeleni dogovor“, navedeno je na službenoj stranici EK.

Komisija je također usvojila dokument sa smjernicama o određivanju područja ubrzanja obnovljivih izvora energije. Prema revidiranoj Direktivi o obnovljivoj energiji, to su lokacije na kojima se ne očekuje da će implementacija projekata obnovljive energije imati značajne utjecaje na okoliš te se stoga nužni postupci ubrzavaju kako bi se osigurala brza implementacija specifičnih tehnologija, prenose Financije hr.

Ključni elementi za odabir takvih područja su dostupnost digitalnih alata za planiranje i mapiranje te podaci o kapacitetu obnovljivih izvora energije i potencijalnom utjecaju na okoliš. U svojim smjernicama Komisija također naglašava ulogu odgovarajućeg angažmana dionika i javnog savjetovanja kako bi se olakšalo uspješno određivanje takvih područja ubrzanja.

Nove preporuke pomoći će državama članicama da osmisle dražbe koje uzimaju u obzir ciljeve poput kvalitete, doprinosa otpornosti i održivosti okoliša. Korištenje necjenovnih kriterija omogućit će nagrađivanje projekata s većom dodanom vrijednošću.

Kako bi dodatno poboljšala vidljivost i predvidljivost za ulagače u cijelom vrijednosnom lancu obnovljivih izvora energije, Komisija je također ažurirala Platformu Unije za razvoj obnovljivih izvora energije, internetski sistem u kojem će države članice objavljivati osnovne informacije o svojim rasporedima dražbi.

Ove informacije trebaju uključivati vremenski okvir i učestalost dražbi, dražbeni kapacitet, planirani proračun i prihvatljive tehnologije – kako zahtijeva Direktiva o obnovljivoj energiji. Platforma će firmama pružiti jedinstvenu informacijsku točku za sve dražbe obnovljive energije planirane širom EU-a.