Energetika.ba
Termoenergija

Izgradnja Bloka 7 TE Tuzla mogla bi početi u septembru ove godine, završetak radova za 56 mjeseci

Autor: Energetika.ba
Izgradnja Bloka 7 TE Tuzla mogla bi početi u septembru ove godine, završetak radova za 56 mjeseci

Radni vijek pogona Blokova 3 i 4 u TE Tuzla je istekao, ali oni još rade s obzirom na to da nije ni počela izgradnja dugo najavljivanog Bloka 7. Nakon višemjesečnog prikupljanja potrebnih dozvola JP Elektroprivreda BiH ja završila svoj dio posla, a sada je na Vladi FBiH da da potrebne saglasnosti na ugovore o garancijama i sporazum o kreditenoj liniji te ih uputi vijeću na nivou države.

Svaka godina koja prođe, a izgradnja bloka nije počela, povećava bojazan da će BiH ostati bez potrebnih količina električne energije. Sporazum o projektnoj saradnji i Ugovor o izgradnji Bloka 7 potpisani su u augustu 2014. godine, tri godine kasnije sporazumi o projektnom partnerstvu i kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH i Izvozno-uvozne banke Kine, a potom je Tim za pregovore koji je imenovala Vlada FBiH nastavio aktivnosti na usaglašavanju teksta garancije FBiH i drugih finansijskih dokumenata.

"Preostale aktivnosti su u ingerenciji Vlade FBiH. Dakle, potrebno je da Vlada FBiH da saglasnost na Ugovor o garanciji između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Kine i Ugovor o izdavanju garancije između Federalnog ministarstva finansija i JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, informiše Parlament FBiH i zatraži saglasnost za navedene ugovore i Sporazum o kreditnoj liniji, iste uz prateću dokumentaciju dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH. Uloga Vlade FBiH je presudna za nastavak projekta", rekao je za Klix.ba dr. sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH.

Pokrenuti postupci javnih nabavki

Istakao je kako je Elektroprivreda BiH završila sve predhodne aktivnosti, dobila neophodne dozvole i kada EPC ugovor i Sporazum o kreditnoj liniji postanu efektivni, može početi izgradnja Bloka 7 od 450 MW u TE Tuzla. Planirana godišnja proizvodnja ovog pogona je 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije. Rok za izgradnju je 56 mjeseci.

"Elektroprivreda BiH pokrenula je nekoliko postupaka javnih nabavki za pripremne radove i aktivnosti kako bi, ukoliko aktivnosti koje su preostale budu završene do septembra 2018. godine, radovi na izgradnji Bloka mogli početi odmah. Dobivene su sve potrebne dozvole za izgradnju Bloka, a Dom naroda FBiH dao je prethodnu saglasnost za Energetsku dozvolu koja svoju potvrdu treba dobiti i u Zastupničkom domu. Resorno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao i Ministarstvo okliša i turizma pomogli su u rješavanju složenih pitanja i spora u vezi s okolinskom dozvolom pred Energetskom zajednicom u Beču. Tehničko-tehnološki parametri Bloka 7 usklađeni su s najstrožijim zahtjevima evropskih Direktiva i domaćim zakonodavstvom", naglasio je Salkić.

Dotrajali blokovi se gase do 2027. godine

Postojeći blokovi su izgrađeni davno, ali su revitalizacija i drugi radovi na njihovom poboljšanju urađeni nakon rata. Blok 3 je sa snagom od 100 MW izgrađen 1966. godine, Blok 4 od 200 MW 1971. godine, Blok 5 od 200 MW 1974. godine i Blok 6 od 215 MW 1978. godine. Rok trajanja jednog pogona je maksimalno 40 godina, odnosno 25 godina od puštanja u pogon i 15 godina nakon rekonstrukcije.

Nakon rata je urađena sanacija i modernizacija Bloka 3 i Bloka 4, revitalizacija Bloka 5 i revitalizacija i povećanje snage Bloka 6. Prema riječima bivšeg direktora JP Elektroprivreda Amera Jerlagića, Blok 3 se trebao ugasiti, Blok 4 bi se trebao ugasiti ove godine, ali će sigurno raditi do 2020. godine, Blok 5 bi se trebao ugasiti 2022. ili 2023. godine, a Blok 6 2027. godine. Vjerovatno će i njihov rad biti produžen za dvije-tri godine.

Ukoliko bi u septembru ove godine počela izgradnja Bloka 7, on bio bi okončan u martu ili aprilu 2022. godine. Nakon toga slijedi polugodišnji probni rad. Ukoliko sve protekne kako treba, 2023. godine pogon bi trebao biti pušten u pogon.

Blok 8 TE Kakanj će imati veću snagu od planirane

JP Elektroprivreda BiH ubrzano radi i na projektu Bloka 8 TE Kakanj. Podsjetimo, blokovi 1, 2, 3 i 4 su van funkcije, Blok 5 bi trebao biti ugašen sljedeće godine, Blok 6 2027. godne, a Blok 7 2030. godine.

"Elektroprivreda BiH raspisala je tender za inoviranje investiciono-tehničke dokumentacije te trenutno vrši evaluaciju ponuda za inoviranja. Blok će vjerovatno imati nešto veću instaliranu snagu od prethodno planirane, a njegova izgradnja tijesno je povezana i s realizacijom projekta izgradnje toplovoda Kakanj-Sarajevo. Predstoji nam priprema tenderske dokumentacije i zatvaranje konstrukcije finansiranja. Potrebne dozvole za izgradnju su ishodovane. Izgradnjom dva zamjenska kapaciteta Bloka 7 u Tuzli i Bloka 8 u Kaknju, Elektroprivreda BiH sačuvala bi poziciju regionalnog lidera i neto izvoznika na tržištu električne energije", rekao je Salkić.

Energetika.ba / Klix.ba