Energetika.ba
Termoenergija

Ministrica Đapo i direktor Čibukčić posjetili TE Kakanj i razgovarali o toplovodu

Autor: Energetika.ba

Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma FBiH i Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH posjetili su danas Termoelektranu „Kakanj“, gdje ih je direktor Enver Merdić sa saradnicima upoznao sa situacijom u ovom pogonu, uz poseban osvrt na okolišne teme.

Domaćini su se zahvalili ministrici Đapo na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i istakli neophodnost usaglašavanja okolišnih akata sa istovjetnom legislativom Evropske unije.

Đapo i Čibukčić obišli su Blokove 5 i 6 TE „Kakanj“ i na licu mjesta uvjerili se da su njihovi kapaciteti i u trenutnom režimu rada dovoljni da sa toplotnom energijom u kvantitetu od 300 megavata toplinske energije već sada zagrijavaju Sarajevo. Konstatirano je da bi se izgradnjom kogenerativnog Bloka 8 postigli evropski standardi u smislu postizanja procenta korisnosti sagorene tone uglja koji bi u ovom slučaju išao na 78 posto. U slučaju da se to ne desi, TE kakanj bi 2030. godine morala presatati sa radom.

S obzirom na najavljenu studiju izvodivosti, domaćini su se složili da je neophodno što prije početi realizaciju projekta toplovoda Kakanj-Sarajevo, što bi značilo da TE „Kakanj“ počne zagrijavati Sarajevo već u grijnoj sezoni 2020.–2021. godine.

Ministrica Đapo istakla je da će u potpunosti podržati projekat toplovoda i ovih dana će zajedno sa resornim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem u vezi s ovim pitanjem na razgovor pozvati generalnog direktora „Elektroprivrede BiH“ Bajazita Jašarevića i izvršnog direktora za kapitalne investicije u „Elektroprivredi BiH“ Senada Salkića.

Uz to, Đapo će kao i do sada, kako je naglašeno, podržavati realizaciju svih neophodnih mjera koje će dovesti do potpune usklađenosti sa EU normama poput implementacije projekta desumporizacije, konstantnog mjerenja aerodzagađena i tako dalje.

Također, Čibukčić je istakao da je već uputio prijedlog izmjene zaključka Vlade FBiH kojima će Fond sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova nakon čega će „Elektroprivreda BiH“ objaviti javni poziv za taj posao. Time bi zapravo generacijski projekat toplovoda Kakanj-Sarajevo ušao u svoju prvu fazu.

Iz „Elektroprivrede BiH“ dosad je više puta istaknuta spremnost na saradnju i realizaciju obaveza kako bi što prije počela prva faza realizacije projekta toplovoda, a posebice je o tome bilo riječi na nedavnom sastanku sa federalnim premijerom, premijerom KS, resornim ministrima i direktorom Fonda.

Čelnici TE „Kakanj“ zahvalili su se direktoru Fuadu Čibukčiću na projektima koje je Fond za zaštitu okoliša FBiH u protekle dvije godine uspješno realizirao, a Čibukčić ih je pozvao da i ubuduće sudjeluju na javnim pozivima Fonda.

Inače, u 2017. završen je projekt “Uspostavljanja osnovnog energijskog inormacionog sistema u Termoelektrani Kakanj” za šta je Fond odobrio 28.000 KM, a bit će potpisan i ugovor vrijedan 20.000 KM za nabavku novih analizatora za emisione stanice 300m iz zbirnog kanala blokova 5 i 6.

Što se tiče ostalih projekata koji se odnose na “distribuciju“ toplotne energije iz TE, u 2017. Fond je odobrio i 6.000 KM za izradu projektne dokumentacije "Glavni projekat vrelovoda u gradu Kaknju”.

Energetika.ba