Energetika.ba
Termoenergija

Nazire se kraj međunarodne arbitraže oko RiTE "Ugljevik", Slovenci gube?

Autor: Energetika.ba
Nazire se kraj međunarodne arbitraže oko RiTE "Ugljevik", Slovenci gube?

Arbitražni spor koji je "Elektrogospodarstvo Slovenije" pokrenulo protiv Bosne i Hercegovine, tražeći nadoknadu od 1,36 milijardi KM za prijeratna ulaganja u Rudnik i Termoelektranu "Ugljevik", priveden je kraju u Hagu.

U timu BiH i Republike Srpske ubijeđeni su u povoljan ishod, a presuda se očekuje krajem sljedeće godine, ekskluzivno saznaje poslovni portal CAPITAL.ba.

Dok se čeka konačna odluka suda, svaka od strana do kraja marta treba da dodatno pojasni pitanja koja su im arbitri uputili.

Iako su troškovi postupka BiH već koštali 900.000 dolara, pravobranilac BiH Mlađan Mandić ističe da je trinaestočlani tim iz BiH i RS predočio snažne argumente i čvrste dokaze.

BiH je u ovoj milionskoj arbitraži, navodi, imala jak argument – Slovenija je u RiTE "Ugljevik" ulagala osamdesetih godina, dok je postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

"Slovenija traži svoja prava, a da pritom nije ispunila svoje obaveze. Nikada nije platila tu struju, uplaćivani su minimalni iznosi", istakao je Mandić danas za Capital.ba

Zamjerke slovenačkoj strani uputio je i sud u Hagu jer se po istom predmetu, paralelno vodi arbitraži spor i u Beogradu.

"Ove sedmice biće održano prvo zasjedanje. To je i bila najveća zamjerka suda Slovencima, jer se po istom pitanju ne može dva puta raspravljati", zaključio je Mandić.

Dešavanjima pred arbitražnim sudijama u Hagu zadovoljan je i direktor RiTE "Ugljevik". Kako je naveo za CAPITAL, BiH strana je bila mnogo argumentovanija i pripremljenija u ovom postupku.

Rukovodilac službe za pravne poslove i korporativno upravljanje RiTE "Ugljevik", Branislav Đokić, koji je u ovaj slučaj uključen još od 2014. godine, istakao je da dopune dokaza neće biti.

"Na ročištu održanom od 11. do 15. decembra raspravljalo se o tužbenom zahtjevu i odgovoru na tužbu. Svakog dana postigli smo maksimalan uspjeh. Sada su izvjesnije šanse za povoljan ishod po BiH. Do marta moramo da učinimo što je više moguće", naveo je Đokić.

Izvjesno je, kako je naveo, da će vijeće odlučiti da li je Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova nadležan da rješava ovaj spor, kao i da li je tužbeni zahtjev EGS osnovan.

"Ukoliko se proglase nadležnim, odlučivaće se o visini odštetnog zahtjeva. BiH je izjavila niz prigovora kojima osporava nadležnost, kao i niz stavova i argumentacije kojom je osporila osnov za tužbu", istakao je Đokić.

RiTE "Ugljevik" imao svoje advokate

Direktor RiTE "Ugljevik" Đorđe Popović 11. decembra za CAPITAL je rekao da je u ovoj arbitraži Pravobranilaštvo BiH formalno zastupalo BiH, jer je ona tužena, ali da je RiTE imao svoje advokate te samim tim i dodatni trošak.

U informaciji RiTE o zahtjevima odnosno tužbama "Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženiring", koja će biti razmatrana na Skupštini akcionara ovog preduzeća 28. decembra, navodi se da su ukupno za advokate u ovom sporu do sada potrošili 3,5 miliona KM.

RiTE "Gacko" lakmus-papir

Dok se čeka konačna presuda po slovenačkoj tužbi, BiH se priprema za još jedan arbitražni spor težak oko 100 miliona KM. Gotovo isto pitanje pred međunarodnim sudovima mogla bi da pokrene Hrvatska elektroprivreda a po osnovu prijeratnih ulaganja u RiTE "Gacko".

BiH je tražila produženje roka za pregovaranje do marta naredne godine, ali na odgovor HEP-a i dalje se čeka.

"Dobio sam dopis iz Savjeta ministara u kojem stoji da je u toku formiranje pregovaračkog tima. Nadamo se da ćemo produžiti rok do marta. Ako HEP na to ne pristane, idemo na arbitražu", kazao je Mandić.

Po njegovim riječima, ovaj postupak, ukoliko bude pokrenut, biće lakmus-papir.

"Ako Slovenija izgubi ovaj slučaj, vjerujem i da će Hrvati odustati", zaključio je.

Prvi tromjesečni rok u kojem je trebalo da bude postignut dogovor oko potraživanja HEP-a od RiTE "Gacko" istekao je 23. avgusta, a Pravobranilaštvo BiH, na prijedlog RiTE, od Hrvata je zatražilo produženje roka. Hrvatska strana je pristala i kao krajnji rok navela upravo 1. decembar.

Iako su postojale nezvanične informacije da je Hrvatska spremna da spusti svoj zahtjev na 50 miliona evra ili da joj se određeno vrijeme isporučuje struja, Mandić je ranije za CAPITAL kazao da je riječ o špekulacijama.

Slovenci i Hrvati tuže BiH po istom osnovu

"Elektrogospodarstvo Slovenije" pokrenulo je arbitražni spor pred Međunarodnim Centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu protiv RiTE "Ugljevik" polovinom 2014. godine tražeći naknadu od 645,3 miliona evra po osnovu prijeratnih ulaganja u RiTE.

Osim ovog EGS je pokrenulo protiv RiTE "Ugljevik" i arbitražni spor koji se vodi u ad hoc arbitražnom postupku u Beogradu, ali su u tom postupku zatražili zastoj, dok se ne odluči po prethodno pokrenutom u Vašingtonu, prenosi Capital.

S druge strane, HEP godinama traži način da mu se isplate prijeratna ulaganja procijenjena na 400 miliona nekadašnjih njemačkih maraka. Pozivao se na samoupravni sporazum o zajedničkoj izgradnji iz 1986. godine, prema kojem je imao trećinu vlasništva u RiTE "Gacko".

U zahtjevu za mirno poravnanje koji je uputio institucijama BiH u maju ove godine, HEP traži poravnanje za uložena sredstva, odnosno nadoknadu od oko 100 miliona evra, na osnovu neisporučene električne energije.

Energetika.ba