Energetika.ba
U narednih sedam godina

RiTE Ugljevik će Slovencima vraćati dug od 245 miliona KM

Autor: Energetika.ba
RiTE Ugljevik će Slovencima vraćati dug od 245 miliona KM
Foto: RiTE Ugljevik

Rudnik i termoelektrana Ugljevik će u narednih sedam godina otplaćivati Slovencima 245 miliona KM duga po osnovu presude Arbitražnog vijeća u Beogradu.

Ovo je za portal Capital.ba potvrdio direktor RiTE Diko Cvijetinović.

Arbitražno vijeće u Beogradu je polovinom prošle godine donijelo pravosnažnu presudu kojom je RiTE Ugljevik naloženo da, na ime naknade štete za neisporučenu struju Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring, isplati 67 miliona eura i zateznu kamatu od 58,2 miliona eura, kao i da im isporučuje trećinu struje koju proizvede.

"Isplata duga će biti u ratama, kao jedna vrsta kredita u narednih sedam godina po nekoj simboličnoj kamati. Dug će zajedno platiti RiTE i Elektroprivreda, a u kojem će to omjeru biti tek ćemo regulisati međusobnim ugovorima", rekao je Cvijetinović.

Iako je ranije rekao da će izvoz trećine struje koju RiTE proizvodi, a koju po istoj presudi treba da isporučuje Slovencima početi polovinom ovog mjeseca, Cvijetinović kaže da je zbog praznika to malo prolongirano, ali da će izvoz krenuti vrlo brzo.