Energetika.ba
Termoenergija

RiTE Ugljevik još nije riješio milionske sporove

Autor: Energetika.ba
RiTE Ugljevik još nije riješio milionske sporove

Rudnik i Termoelektrana (RiTE) Ugljevik tužena je strana u nekoliko sudskih sporova, čiji je procijenjeni potencijalni efekat na kraju prošle godine iznosio ukupno 66.966.136 KM, a u toku je i arbitražni postupak „težak“ milijardu i 483.567.000 KM.

U te iznose nisu uračunate eventualne zatezne kamate i troškovi sudskih postupaka.

Nezavisna revizorska kuća „Grant thornton“ u nacrtu finansijskih izvještaja RiTE Ugljevik u 2017.godini, skrenula je pažnju na tužbu investicionih fondova, (manjinskih akcionara) u preduzeću “Inženjering Ugljevik II”, koji od RiTE Ugljevik traže naknadu štete zbog neosnivanja navedenog društva.

Tužbeni zahtjev po ovom osnovu iznosi 52.538.837 KM, a osim RiTE Ugljevika po istom osnovu je tužen i Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske”.

Osim navedenih manjinskih akcionara ( ZIF BLB Profit, ZIF Zepter Fond, ZIF Polar Invest Fond i ZIF Bors Invest Fond), koji su tužili RiTE Ugljevik u iznosu od 52.538.837 KM, tužbu je podnijelo i društvo “Minel kotlogradnja” a.d. Beograd i traže 5.226.445 KM.

Prije tri godine Okružni privredni sud Banja Luka odbacio je kao neosnovanu tužbu koju su protiv Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke RS, „Elektroprivrede RS“ i Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik“ podnijela četiri investiciona fonda tražeći naknadu štete od 52,5 miliona KM, ali su oni podnijeli žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci.

Osim ovog spora, u toku je i arbitražni postupak po tužbi/zahtjevu preduzeća ”Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring” d.o.o. Maribor protiv RiTE Ugljevik.

Tužba slovenskog preduzeća, koje je pravni slijedbenik ”Elektrogospodarstva Slovenije”, Maribor, koje je poslovalo u okviru Slovenske Elektroprivrede, iznosi milijardu i 483.567.000 KM (785.535.762 eura), a odnosi se na neisporučenu električnu energiju, kao i obračunate zatezne kamate na vrijednost neisporučene električne energije u periodu od 1995. godine, kao i sredstava uložena u izgradnju RiTE Ugljevik, u skladu sa samoupravnim sporazumima.

Spor nije bio završen u vrijeme rada revizije, a rukovodstvo RiTE Ugljevik smatra da je ishod neizvjestan, ali da neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po navedenom osnovu, navela je revizorska kuća „Grant thornton“ u nacrtu finansijskih izvještaja RiTE Uglhevik u 2017.godini.

Energetika.ba / FENA