Uz Svjetski dan obnovljivih izvora energije: BiH zna šta treba da radi

Uz Svjetski dan obnovljivih izvora energije: BiH zna šta treba da radi

Bosna i Hercegovina do 2035.godine 40 posto potrebne električne energije treba da proizvodi iz obnovljivih izvora. Da bi dostigla taj cilj BiH bi s

Bosna i Hercegovina do 2035.godine 40 posto potrebne električne energije treba da proizvodi iz obnovljivih izvora.

Da bi dostigla taj cilj BiH bi svake godine u izgradnju malih hidroelektrana, vjetroelektrana, fotonaponskih elektrana i elektrana na bio gorivo trebalo da investira oko 220 miliona KM. Povodom 26. aprila Svjetskog dana obnovljivih izvora energije na ovaj veoma ambiciozan strateški cilj podsjeća Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRE.

Prema prijedlogu državne energetske strategije BiH čije je osnove javno prezentirao početkom ovog mjeseca BiH bi godine počevši od 2020. svake godine gradila nove kapacitete ukupne snage 120 megavata. Strategijom je predviđeno da se instalisana snaga malih hidroelektrana sa sadašnjih 180 megavata do 2035. godine poveća na 400 MW. Postojeću snagu fotonaponskih elektrana sa 50 MW treba povečati na čak 700 MW, a vjetroelektrana sa 140 MW na 1.000 MW. Kod elektrana na bio gorivo taj rast bi bio sa sadašnjih 10 MW na 30 MW.

“Za ostvarenje ovog plana imamo izvanredne prirodne uslove, potrebno znanje u pripremi i realizaciji i sretnu okolnost da kod investitora postoji veliko interesovanje za ulaganje u energetski sektor”, kazao je Edhem Bičakčić.

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. aprila s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase, geotermalnih potencijala. Ustanovljen je nakon Černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 26. aprila 1986.godine i od tada je podsjetnik na potrebu ukazivanja na ograničenost i problematičnost primjene neobnovljivih resursa i atomske energije. Pri tom treba imati na umu da su sigurnost isporuke energije, energerstskih sisitema, osiguranja stabilnosti i predvidivosti energetskih politika, kao i upravljanje energetskim resursima, uslov za temeljno funkcionisanje, ali i za ostvarivanje privrednog rasta i razvoja svake zemlje.

Energetika.ba