Vlada FBiH – Nastaviti razgovore sa distributerima naftnih derivata

Vlada FBiH – Nastaviti razgovore sa distributerima naftnih derivata

Federalna vlada usvojila je danas na sjednici informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomsk

Federalna vlada usvojila je danas na sjednici informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U informaciji je navedeno da je u periodu nakon 2000. godine, oblast cijena naftnih derivata u Federaciji BiH regulisana Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož-ulja prema kojoj se cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: carina, akciza na naftne derivate, naknada za puteve (putarina) i porez na dodanu vrijednost, obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.

To znači da na maloprodajnu cijenu naftnih derivata, pored eksternih faktora (cijena barela, kurs dolara, rafinerijska cijena i drugo), utiču i odgovarajući propisi koji regulišu visinu i način obračuna javnih prihoda sadržanih u maloprodajnoj cijeni (akciza, putarina, PDV). Istaknuto je, također, da na maloprodajnu cijenu značajno utiče i poslovna politika distributera naftnih derivata u pogledu visine veleprodajne i maloprodajne marže, koja nije propisana, jer je na snazi slobodno formiranje cijena. Federalno ministarstvo trgovine u skladu sa svojim nadležnostima kontinuirano analizira maloprodajne cijene naftnih derivata, u okviru koje preispituje i visine redovne i eventualne ekstra marže distributera.

S obzirom na aktuelnu situaciju i sve prikupljene kalkulativne podatke koji su sastavni elementi izračuna maloprodajne cijene naftnih derivata, federalni ministar trgovine održao je u utorak, 12. juna sastanak s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnih distributera naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Tema sastanka je bila sagledavanje aktuelne situacije vezano za poskupljenja maloprodajnih cijena naftnih derivata, s ciljem iznalaženja i hitnog provođenja konkretnih mjera za snižavanje cijena na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Predstavnici Federalnog ministarstva trgovine prezentirali su distributerima podatke o prosječnim maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u periodu januar-maj 2018. godine.

Tokom sastanka distributeri su izrazili spremnost i volju da zaustave daljnji rast cijena i preispitaju sve troškove svog poslovanja s ciljem snižavanja maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ovo federalno ministarstvo danas je zaduženo da nastavi održavanje sastanaka s distributerima naftnih derivata s ciljem sagledavanja varijabilnih elemenata maloprodajne cijene naftnih derivata i osiguranja optimalne visine marže, i o ovim aktivnostima izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Energetika.ba