Energetika.ba
Zaštita okoliša

Centar za životnu sredinu - Inicijativa za zaštitu gornjeg toka Neretve

Autor: Energetika.ba
Centar za životnu sredinu - Inicijativa za zaštitu gornjeg toka Neretve

Centar za životnu sredinu je pokrenuo postupak za proglašenja dva zaštićena područja na rijeci Neretvi “Gornji tok Neretve, općina Gacko” i “Prirodno plodište pastrmke Ulog, općina Kalinovik” prema Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

- U saradnji sa stručnjacima planiramo provesti terenska biološka istraživanja i pripremiti Studiju za proglašenje zaštite ovog područja. Riječ je o prirodnom staništu koje naseljava veliki broj rijetkih, endemskih i reliktnih biljnih i životinjskih vrsta. Očekujemo da će ova inicijativa od Ministarstva biti prihvaćena i da će se prepoznati značaj za očuvanjem ovog vrijednog područja - istakla je potpredsjednica Centra za životnu sredinu Jelena Ivanić.

Pokretanje ovih inicijativa je jedan od koraka kojim se želi sačuvati rijeka Neretva na kojoj je planirano sedam malih hidroelektrana u dvije faze projekta Hidroenergetski sistem (HES) ”Gornja Neretva”. Izgradnja ovog energetskog sistema bi praktično značila da će se sedam hidroelektrana u nizu nastavljati jedna na drugu na teritoriji od ukupno 30 kilometara gornjeg toka Neretve. Ako se ti planovi ostvare, gornja Neretva će se u potpunosti iz rijeke pretvoriti u niz akumulacija i cjevovoda, što će imati ogroman uticaj na biodivarzitet i nestaće mnoge rijetke, endemske i reliktne vrste.

Centar za životnu sredinu sa kolegama iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH i međunarodnim organizacijma vodi borbu protiv ovih štetnih projekata i radi na očuvanju ovog dijela rijeke Neretve, saopćeno je iz Centra za životnu sredinu.

Energetika.ba / FENA