Energetika.ba
Zaštita okoliša

Edukativni događaji za građane BiH o temi energetske efikasnosti

Autor: Energetika.ba
Edukativni događaji za građane BiH o temi energetske efikasnosti

Proteklog vikenda završen je niz edukativnih događaja za građane Bosne i Hercegovine o temi energetske efikasnosti. U okviru GED (Zeleni ekonomski razvoj) projekta građani širom BiH dobili su savjete stručnjaka o mjerama energetske efikasnosti koje mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Kako se poboljšanjem energetske efikasnosti utiče na smanjenje zagađenja životne sredine i ostvarivanje ušteda, u okviru GED projekta, organiziran je niz edukativnih događaja tokom kojih su posjetioci imali priliku vidjeti primjere mjera, kako tehničkih, tako i onih za koje je potrebna promjena ponašanja, a koje mogu sami primijeniti u domaćinstvu.

Posljednji takav događaj održan je proteklog vikenda u Trebinju, gdje su građani imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, na čijem su primjeru vidjeli energetski efikasne sisteme prozora i vrata, termoizolacije zidova, toplotne pumpe, sisteme rasvjete, solarnih modula, saopćili su organizatori.

Imali su priliku upoznati se s mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i zaštiti životne sredine, što ih je i približilo samoj važnosti teme energetske efikasnosti u svakodnevnom životu.

Prije Trebinja, o temi energetske efikasnosti detaljnije su se upoznali građani: Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice, Cazina, Banje Luke i Bijeljine.

GED projekat realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, općinama i drugim partnerima.

Energetika.ba / FENA