Energetika.ba
Zaštita okoliša

Ekološki incident u Lukavcu: Totalno uništeno 7 hektara zemljišta

Autor: Energetika.ba
Ekološki incident u Lukavcu: Totalno uništeno 7 hektara zemljišta
Federalni zavod za agropedologiju je za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremio informaciju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. “Bijelog mora” u Lukavcu, te predložio više sanacionih mjera koje mogu biti provedene ove godine, čime bi sjetva bila omogućena već u narednoj, prenose Vijesti.ba.

Direktor Zavoda Esad Bukalo podsjetio je da se ovaj incident dogodio 28. aprila, te da je nadležni tim, po sticanju uslova, 30. aprila bio na terenu.

"Uzeti su uzorci tla sa dijela koji je zahvaćen iznijevanjem tzv 'Bijelog mora', a koje je direktno ugroženo, te jedan kontrolni uzorak sa zdravog dijela zemljišta, kako bismo imali mogućnost komparacije. Sa zagađenog dijela tla uzeto je tri uzorka", istakao je Bukalo.

Kako je kazao, nakon analize zemljišta, utvrđeno je da ne postoji zagaženost teškim metalima i organskim politantima.

"Kod tog incidenta došlo je do enormnog povećanja pH vrijednosti i zaslanjenosti tla. U takvim uslovima ništa ne može opstati kada je u pitanju flora i fauna. Totalno je uništeno. Utvrdili smo da je sedam hektara pod direktnim uticajem, a indirektnog uticaja ima na 46 hektara. Kada se podigne nivo podzemnih voda, uticaj te vode, koja je alkalna i jako karbonatna, je u tom smislu da dolazi do problema zaslanjenosti, što je rezultat uticanja povećanja pH vrijednosti", pojasnio je on.

Zavod je predložio mjere sanacije, koje je fabrika "Sisecam soda" dužna provesti.

"U roku od 60 dana 'Sisecam' mora pokrenuti proceduru, izraditi projekat sanacije i postupiti u skladu sa našim preporukama da se fizički ukloni dio taloga koji je ostao i da se vrati na deponiju, te da se preduzmu hidromjere, poput izgradnje kanala, drenaže i slično, te da se kasnije sa agrotehničkim mjerama to sve vrati u prvobitno stanje. Sve je to realno moguće uraditi vrlo brzo. Smatramo da se za godinu dana sve može vratiti u normalno stanje i da se to zemljište može ponovo koristiti", naveo je Bukalo.

Energetika.ba