Energetika.ba
Zaštita okoliša

Ekolozi: BiH mora očuvati svoje rijeke

Autor: Energetika.ba
Ekolozi: BiH mora očuvati svoje rijeke

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine je, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana akcije za rijeke, organizovala akciju na obalama Vrbasa, Željeznice, Drine, Orlje i Kruščice sa istom porukom - da rijeke moraju ostati netaknute.

Koalicija od svog osnivanja 2016. upozorava da su rijeke u BiH u velikom riziku da ostanu bez svojih najvećih vrijednosti, od kojih su najvažniji kvalitet vode i bogatstvo biodiverziteta, zbog planova za izgradnju velikog broja hidroelektrana na njima.

Tvrde da, kako je saopćeno, izgradnja novih hidroenergetskih objekata u BiH ne garantuje veći doprinos energetskoj sigurnosti, zbog efekta klimatskih promjena i njihovih uticaja na režim voda, a male hidroelektrane daju izuzetno nizak doprinos energetskom bilansu u odnosu na ogromne štete nastale kao posljedice njihove gradnje i upotrebe.

Hidroenergetski projekti, osim što mogu dovesti do trajnih poremećaja i nesagledivih posljedica na prirodu, ograničavaju pristup vodi lokalnim zajednicama i utiču na neravnopravnu raspodjelu korištenja vode kao zajedničkog prirodnog resursa.

-BiH je jedna od posljednjih zemalja u Evropi koja ima kvalitetnu prirodnu vodu za piće što se izgradnjom hidroelektrana drastično mijenja i ugrožava pravo naših građana na čistu i zdravu vodu za piće – navode iz te koalicije.

Tokom akcije upozorili su na probleme sa kojima se bore s ciljem očuvanja rijeka i pokazali da ima ljudi koji su spremni da se za njih bore.

Koalicija će, kako je istaknuto, nastaviti sa zagovaranjem pravednog korištenja vodenih resursa za vodosnabdijevanje, zaštitu prirode, sportske i sve druge aktivnosti koje ne nanose štetu društvu, prirodi i ekonomiji države u cjelini.

Energetika.ba / FENA