Energetika.ba
Zaštita okoliša

Fond za zaštitu okoliša finansira brojne projekte za poboljšanje kvalitete zraka

Autor: Energetika.ba
Fond za zaštitu okoliša finansira brojne projekte za poboljšanje kvalitete zraka

Brojni su faktori koji utiču na zagađenost zraka u tuzlanskoj regiji, zbog čega se nerijetko ta regija i njen centar Tuzla proglašavaju najzagađenijim gradom Evrope iako nekoliko nadležnih institucija pokušava promijeniti tu situaciju.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sufinansirao je nekoliko projekata koji se odnose na poboljšanje kvaliteta zraka u tuzlanskoj regiji među kojima je izrada investiciono-tehničke dokumentacije sanacije postojeće i proširenja toplovodne mreže za grad Lukavac i dio prigradskih naselja.

Također, sufinansiran je glavni projekat daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko područje Općine Banovići, projekat uvođenja energetski efikasne rasvjete u Gračanici, projekat Nextbike - sistem gradskih bicikala za grad Tuzlu, a odobren je i projekt Grada Tuzla - Izgradnja mostova na biciklističkoj stazi u Tuzli.

Fond za zaštitu okoliša je financijska institucija koja se bavi prikupljanjem naknada za zaštitu okoliša, a potom plasiranjem sredstava kantonima i projektima putem javnih poziva koji se bave problemom zagađenja zraka.

Naknade se odnose na naknadu za zagađivače zraka, za emisije SO2, NO2 i čvrstih čestica, naknadu za plasiranje na tržište kesa tregerica debljine do 20 mikrona te posebne naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila.

Iz Fonda je u razgovoru za Fenu pojašnjeno da, prema Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, 70 posto sredstava prikupljenih po ovom osnovu od zagađivača na području Tuzlanskog kantona bude proslijeđeno ministarstvu nadležnom za okoliš u Tuzlanskom kantonu.

Što se tiče naknada koje se mogu vezati uz oblast zaštite zraka, po osnovu registracije motornih vozila u posljednje tri godine (2015.-2017.) prosječno je prikupljeno 3.086.955 KM, po osnovu naknade za zagađivače zraka prosječno 2.936.095 KM, a u te tri godine Tuzlanskom kantonu vraćeno je "po registraciji" 2.160.873 KM i po "naknadi za zagađivače zraka" 2.055.274 KM.

Fond od preostalih 30 posto sredstava, putem javnog poziva, sufinancira različite projekte i programe vezane za oblast zaštite zraka.

Na području cijele Federacije Fond je financirao niz projekata praćenja kvalitete zraka u urbanim sredinama, na lokalnom nivou, sadnju parkova, studiju mogućnosti uvođenja prirodnog gasa u cestovni promet u FBiH s naglaskom na gradske autobuse, studiju uvođenja električnih vozila, izradu projektno tehničke dokumentacije za proširenje toplovodne mreže, rekonstrukcije vrelovoda, revitalizaciju laboratorije za mjerenje emisija i mnoge druge.

Također, uspješno se provodi program povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima u FBiH kojim se postiže značajno smanjenje potrošnje energije, a tako i smanjenje emisija u zrak koji je sastavni dio strategije zaštite zraka u segmentu unapređenja korištenja energije.

Do sada su kroz više javnih poziva odobrena sredstva za 860 projekata iz različitih oblasti, od kojih je veći broj završen dok je manji broj u različitim fazama realizacije.

Na koji način se troši 70 posto sredstava koje se prosljeđuju kantonima iz Fonda nisu mogli govoriti, ali što se tiče 30 posto sredstava raspoređuje se po projektima po javnom pozivu poput uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka, projektima u oblasti zaštite zraka i energetske efikasnosti te unapređenja korištenja energije.

Nadalje, Fond za zaštitu okoliša FBiH kao partner sudjeluje i u projektu Zeleni ekonomski razvoj (Green Economic Development), u suradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švedskom razvojnom agencijom (Sida).

- Kroz program jačanja kapaciteta i smanjenja troškova korisnika javnih objekata FBiH povećanjem energetske efikasnosti, racionalizaciju upravljanja energijom i smanjenja emisije u zrak u 2016. Fond je izdvojilo 1.647.884 KM, a u 2017. godini 1.070.750 KM - kazano je Feni u Fondu.

Napomenuli su da su stvarni povoljni efekti ovakvo obimnog projekta značajno veći kad se uzme u obzir financijsko učešće svih sudionika projekta.

Osim ovih aktivnosti, kroz aktivnosti izrade projekata i studija kao i kroz programe jačanja javne svijesti u oblasti zaštite okoliša redovito se obrađuje i tema zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te je i tu izdvojen značajan iznos sredstava, a za posljednje dvije godine oko 600.000 KM.

Također, Fond za zaštitu okoliša FBiH je u 2016. godini kreirao i Revolving fond za finansiranje projekata energijske efikasnosti za koji je u 2016. i 2017. godini izdvojio 2.000.000 KM od kojih će se putem zajma dodjeljivati sredstva za projekte energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Energetika.ba / FENA