Energetika.ba
Zaštita okoliša

Jačanje javnog dijaloga u oblasti energetike u fokusu rada 'Zelenog kluba'

Autor: Energetika.ba
Jačanje javnog dijaloga u oblasti energetike u fokusu rada 'Zelenog kluba'

Grupa zastupnika sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini 'Zeleni klub' usvojila je danas na sjednici Okvirni akcioni plan, a utvrđene su i konkretne aktivnosti za prvi dio ove kalendarske godine.

Na tom skupu naglašena je potreba davanja podrške izradi i implementaciji politika energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i platformama za energetsku efikasnost na svim nivoima vlasti.

Izražena je spremnost da se članovi 'Zelenog kluba' angažiraju u razvoju entitetske legislative u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Posebno je naglašen interes za mjere i aktivnosti u svrhu unaprjeđenja životne okoline, te monitoringu aktivnosti lokalnih zajednica u oblasti energetskih politika. U fokusu njihovog rada bit će i upravljanje potrošnjom energije u institucijama, kao i tema minimalnih energetskih zahtjeva u građenju.

Na sjednici 'Zelenog kluba' definirano je i sudjelovanje članova na energetskom forumu, planiranom za aprilu kao i set aktivnosti koje će na viši nivo podići znanje nosilaca zakonodavnih funkcija u toj oblasti.

- Uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti i insistirajući na principima nezavisnosti u radu, te uvažavajući stavove struke, u fokusu rada 'Zelenog kluba' naći će se i rasprava o aktuelnim ekološkim i problemima u oblasti energetike – navodi se u saopćenju tog kluba.

'Zeleni klub' čine predstavnici većeg broja političkih stranaka u čijem fokusu je jačanje javnog dijaloga u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, a definirali su prioritete u radu kojima će te bitne teme staviti u fokus bh. javnosti.

Sastanak 'Zelenog kluba' organiziran je u suradnji sa Školom za političke studije Vijeća Evrope.

Energetika.ba / FENA