Energetika.ba
Zaštita okoliša

Konferencija 'Zagađenost zraka u BiH' ponudila rješenje problema

Autor: Energetika.ba
Konferencija 'Zagađenost zraka u BiH' ponudila rješenje problema

Fondacija Heinrich Boell danas je organizirala konferenciju pod nazivom „Zagađenost zraka u BiH“ na kojoj su predstavljene dvije analize koje nude dugoročna i jednostavna rješenja problema zagađenja zraka u gradovima BiH.

Aktivista iz „Eko akcije“ Anes Podić je u analizi „Zagađenje zraka i mala kućna ložišta - problem koji ima rješenje“,  naveo je da je glavni uzrok zagađenja zraka u velikom broju bh. gradova, grijanje domaćinstava na čvrsta goriva - loži se ugalj i neosušena drva u lošim pećima koje imaju nisku efikasnost i visoke emisije zagađujućih materija.

- Trebamo zamjenu loših peći visokoefikasnim pećima i toplotnim pumpama i treba nam hitna masovna akcija zamjene peći na čvrsta goriva u domaćinstvima - naglasio je Podić.

Obrazlažio je da je Sarajevu potrebno oko 40 miliona KM za zamjenu peći u o 35.000 domaćinstava koja se sada griju na čvrsta goriva (ugalj, drvo...), a u Tuzli oko 35 miliona KM za zamjenu peći u 13.000 domaćinstava koja se griju na čvrsta goriva, pretežno ugalj.

Što se vremena tiče, Podić tvrdi da je potrebno pet godina da se ovako nešto realizira, ukoliko postoji politička volja za to.

Također je i prof.dr. Azrudin Husika iz Regionalnog centra za obrazovanje i informacije održivog razvoja za jugoistočnu Evropu (REIC), u svojoj analizi „Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u KS“ naveo da su dominantni uzročnici zagađenja zraka sektor grijanja i saobraćaja, ali i drugi faktori kao što je prostorno planiranje, neprovođenje zakona, nedovoljno znanje i nepostojanje sistema menadžmenta.

Kazao je da se u dugoročnim mjerama ističe energetska efikasnost po modelu poticaja gdje građani dobijaju 45 posto bespovratnih sredstava za stanove, dok im se za onih 55 posto omogućava zaduženje kod banaka - kazao je Husika.

- Dugoročne mjere su i modernizacija voznog parka, a tu je istaknuta mjera bolje organizacije saobraćaja uvođenjem sistema „park and ride“ što bi podrazumijevalo da se parkiraju vozila van centra grada, a da se onda koriste javna sredstva u centru grada - naglasio je Husika.

Fondacija Heinrich Boel se godinama bavi pitanjem zagađenja zraka, a kako je kazala Jasminka Bjelavac iz Fondacije, danas predložena analitična rješenja za problem smanjenja zagađenja zraka su provodiva, samo vlasti na svim nivoima u BiH moraju zasukati rukave i početi raditi na problemu koji ima trajne posljedice po zdravlje građana.

Na konferenciji, koju je moderirala Đenana Alađuz i Info House, istaknuto je da je kroz sve predložene mjere naglašena korist za građane, ne samo kvalitet zraka, nego opći standard življenja u gradu.

(FENA)