Energetika.ba
Zaštita okoliša

Košarac: Primjenom novih standarda smanjićemo zagađenje vazduha

Autor: Energetika.ba
Košarac: Primjenom novih standarda smanjićemo zagađenje vazduha

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac uputit će Vijeću ministara BiH zahtjev za razmatranje nove Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, kojom se omogućava upotreba najkvalitetnijih goriva evropskih standarda u BiH.

Odluka će biti upućena u proceduru nakon što nadležne institucije dostave potrebna mišljenja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministar Košarac je podsjetio da je važeća odluka zastarjela i prevaziđena u pogledu EU standarda koji se odnose na kvalitet goriva i ekološke zahtjeve, pri čemu se primjenjuje standard iz 2002. godine.

- Naša obaveza je da usvojimo novu odluku i primjenjujemo evropski standard iz 2018. godine. Primjenom novih standarda smanjićemo zagađenje vazduha i zaštititi prirodnu sredinu. To znači kvalitetniji vazduh i zdraviji život za sve nas. Nedopustivo je da prethodna struktura u Ministarstvu nije radila ništa po ovom pitanju i da se cijeli proces godinama odugovlačio - poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, usvajanje nove odluke doprinijet će usklađivanju zahtjeva i preuzetih obaveza prema Ugovoru o uspostavljanju Energetske zajednice, te uklanjanju sankcija u ovoj oblasti.

- Jedan od razloga za uvođenje sankcija je kršenje direktive o sumporu i gorivima. Donošenjem nove odluke uklonićemo sankcije Energetske zajednice, budući da ćemo regulisati pitanje smanjenja emisije SO2, supstance štetne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, a koja je rezultat sagorijevanja teških loživih ulja i plinskih ulja - istakao je Košarac.

On je napomenuo da je nova odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva ključna za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i završetak bilateralnih pregovora sa Ruskom Federacijom u procesu pregovora za pristupanje.

Košarac je naglasio da je obaveza nadležnih institucija da, kroz stalno praćenje tehnološkog napretka u proizvodnji tečnih naftnih goriva, rade na konstantnom podizanju kvaliteta naftnih goriva koja se plasiraju na tržište.

- Primjenom ove odluke uredićemo tržište naftnih derivata, što će svakako doprinijeti povećanju prihoda u budžet, a njeno usvajanje značajno je i sa aspekta stvaranja jednakih uslova na tržištu - poručio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Energetika.ba