Energetika.ba
Zaštita okoliša

Međunarodni i bh. aktivisti: TE Tuzla je najveći zagađivač zraka u BiH

Autor: Energetika.ba
Međunarodni i bh. aktivisti: TE Tuzla je najveći zagađivač zraka u BiH

Međunarodna organizacija za ljudska prava FIAN i organizacija za zaštitu okoliša Aarhus Centar pozvali su bh. vlasti da počnu rješavati probleme uzrokovanima zagađenjem iz termoelektrana.

Tvrde da su kontaminirani voda i usjevi na području Tuzle te da je zagađenje iz termoelekrana glavni uzrok respiratornih bolesti, alergija, karcinoma i drugih teških zdravstvenih problema.

Prema njihovim navodima, površina zemljišta u Tuzli, koja se koristi za eksploataciju uglja, najveća je u odnosu na ostatak zemlje. Istakli su da je degradirano ukupno više od 8.000 hektara zemljišta, od čega je polovina šumska vegetacija.

Napomenuli su da je Termoelektrana Tuzla izgrađena u periodu od 1959. do 1978. te da njome upravlja Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EP BiH). Konstatovali su da je ova termoelektrana glavni izvor zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini. Također su podsjetili da se razmatra izgradnja dodatnih kapaciteta ovog energetskog postrojenja, uprkos što je štetan po zdravlje.

"Hrana proizvedena na ovom području je kontaminirana zbog neodgovarajuće zaštite i rekultivacije na lokacijama koje sadrže štetne materije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije uspjela da se odgovarajuće pozabavi uzrocima zagađenja i degradacije prirodnih resursa te posljedicama koje proizilaze iz toga", poručili su.

FIAN i Aarhus Centar smatraju da Bosna i Hercegovina krši obaveze u pogledu zaštite ljudskih prava i okoliša te su pozvali na:

  • Preispitivanje izgradnje novih termoelektrana i subvencioniranje rudnika uglja;
  • Utvrđivanje, kako su naveli, ambicioznih planova za prestanak korištenja uglja i lignita;
  • Pomoć onima koji su oštećeni korištenjem uglja;
  • Obnovu biodiverziteta i ostvarivanje prava na zdravu ishranu;
  • Da se izričito od građana traži saglasnost za bilo koji projekat kojim bi se mogao ugroziti zdravlje i okoliš.

U fokusu FIAN-a je osiguranje prava na zdravu hranu i ishranu.

Energetika.ba