Energetika.ba
Zaštita okoliša

Neum pokreće inicijativu smanjenja upotrebe plastičnih proizvoda

Autor: Energetika.ba
Neum pokreće inicijativu smanjenja upotrebe plastičnih proizvoda

Kako bi sačuvala okoliš, općina Neum pokreće inicijativu smanjenja upotrebe plastičnih proizvoda. S obzirom da su plastični predmeti praktični i u primjeni gotovo svuda, a veliki dio njih se koristi samo jedanput i potom se bace, a to uzrokuje velike probleme za okoliš i zdravlje.

Zbog zahtjevnosti prikupljanja i reciklaže nužno je korištenje plastičnih predmeta, po mogućnosti, svesti na najmanju moguću mjeru, zato se raditi na prevenciji, priopćeno je na službenoj stranici općine Neum.

"Poboljšali smo odvoz komunalnog otpada na ruralnom području (nabavljeno je novo vozilo za odvoz otpada i određeni broj kontejnera čime je poboljšana pokrivenost područja), postavljeni su kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada u gradu i sklopljen ugovor o odvozu odvojeno sakupljenih materijala iz Neuma. Upravo u tom smjeru djeluje ova inicijativa, potičući sve nas da damo svoj doprinos očuvanju okoliša", kazao je načelnik Neuma Živko Matuško.

Istaknuo je kako planirane aktivnost obuhvaćaju područja sakupljanja otpada na spomenutom području, uvođenje sustavnog odvojenog prikupljanja i odvoza određenih otpadnih tokova na reciklažu te jačanje svijesti i promociju djelovanja na sprječavanju nastanka otpada.

Po njegovim riječima ovo je dio aktivnosti koje idu u smjeru poboljšanja upravljanja otpadom u općini Neum, a koje se provode u sklopu projekta "Integrirano upravljanje otpadom i sprječavanje morskog otpada", kojeg financira njemačka Vlada a implementira GIZ.

Naglasio je kako spomenute aktivnosti imaju za cilj smanjiti pritisak na deponiranje otpada na odlagalištu, čime se ujedno i djeluje na troškove postupanja s otpadom.

Načelnik je istaknuo kako su važnost ovog projekta za Neum prepoznali i u Hrvatskom vaterpolskom klubu "Jadran" .

"Članovi kluba i treneri od danas će, u svrhu promocije podizanja svijesti o prednostima odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada, posjetiti ugostiteljske objekte. Nadamo se da će oni u svom poslovanju pokušati smanjiti korištenje plastike i tako pridonijeti zaštiti i očuvanju okoliša", rekao je načelnik.

Turizam je osnovna djelatnost na kojoj počiva razvoj Neuma, a očuvani okoliš preduvjet je koji privlači goste.

Projekt "Integrirano upravljanje otpadom i sprječavanje nastanka morskog otpada na zapadnom Balkanu” provodi se u regionalnoj suradnji u zemljama Jadranske regije, implementira ga GIZ a financira Vlada Savezne Republike Njemačke.

Vrijednost projekta je 3.500.00 eura, a planirano vrijeme trajanja projekta je do 2022. godine.

Energetika.ba / FENA