Energetika.ba
Zaštita okoliša

Novi Travnik prvak u projektu prikupljanja stakla i očuvanja okoliša

Autor: Energetika.ba
Novi Travnik prvak u projektu prikupljanja stakla i očuvanja okoliša

Javno komunalno poduzeće "Vilenica -Čistoća" d.o.o. Novi Travnik najbolje je na području Srednjobosanske županije po količinama prikupljenog stakla u 2019. godini, podaci su kompanije Ekopak, prvog i vodećeg operatera sustava upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.

Poduzeće "Vilenica-Čistoča" iz Novog Travnika već četiri godine razdvaja pojedine vrste otpada, a kako ističu, u narednom razdoblju nastojat će maksimalno unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada, čije je zbrinjavanje jedan od važnijih problema vezanih uz brigu za okoliš.

U 2019. godini reciklirano je oko 140 tona, od čega presani karton čini 24 posto realizacije, staklo 74 posto, a ostali korisni otpad 2 posto. Time su prikupljene količine korisnog otpada smanjile količine deponiranog otpada koji se odlaže na Regionalnu deponiju Moščanica u Zenici.

Ono što je važno, poduzeće je napravilo uštede, odnosno smanjilo troškove deponiranja otpada kao i troškove transporta kojima je izloženo svakodnevno.

- Zbrinjavanje otpada jedan je od važnijih problema vezanih uz brigu za okoliš. Strateški ciljevi poduzeća su smanjenje i optimiziranje troškova poslovanja poduzeća, konstantno povećanje kvalitete pruženih usluga, suradnja s lokalnom zajednicom, iniciranje i sudjelovanje u zajedničkim projektima u kojima komunalno poduzeće može dati svoj doprinos, širenje reciklaže na području općine uz konstantno smanjenje preostalog otpada, rad na podizanju ekološke svijesti, uspostava i razvoj efikasnog upravljanja komunalnim otpadom - kazala je za Fenu direktorica novotravničkog poduzeća Svjetlana Tokalić.

Podsjetila je kako je u veljači 2018. godine poduzeće krenulo u pilot projekt potpisivanjem ugovora s Ekopakom - prikupljanje stakla na mjestu nastanka, a u koji je trentuno uključeno 40 pravnih subjekta na području Novog Travnika s kojima imaju zadovoljavajuću suradnju.

Na području Novog Travnika ukupno je postavljeno 8 zelenih otoka koji služe za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

Eko otoci su organizirani tako što se otpad odvaja na način da staklo, papir, plastika zajedno s metalom imaju zasebne kontejnere. Kontejneri zelene boje se koriste za staklo, kontejneri žute boje se koriste za plastiku i metal, dok kontejneri plave boje se koriste za papir.

Odvojeno prikupljeni otpad iz eko otoka se prazni u skladištu u krugu poduzeća JKP "Vilenica-Čistoća" d.o.o. Novi Travnik, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.

Prikupljena staklena ambalaža odvozi se u sabirni centar - EKO industrijski otpad "Zizi" Dolac na Lašvi gdje se ambalažni otpad sortira i pakuje i dalje transportira u tvornicu stakla Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli u Hrvatsku.

- S obzirom da ova djelatnost ima opće društveni značaj, njezinim daljnjim opremanjem i razvojem, u narednom razdoblju očekuju se i bolji rezultati. Poduzeće će u narednom razdoblju nastojati maksimalno unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada i to će biti jedan od osnovnih zadaća poduzeća - istaknula je direktorica Tokalić.

Ona je zahvalila svim poslovnim partnerima, suradnicima i građanima na ukazanom povjerenju i suradnji tijekom prethodne godine i pritom izrazila očekivanje kako će ta suradnja biti nastavljena i u 2020. godini.

Odvojenim prikupljanjem otpada i daljnjom obradom postiže se značajna ušteda i smanjuje se negativan utjecaj na okoliš jer se koriste postojeće sirovine, štedi energija koja bi se utrošila za proizvodnju novih proizvoda, te se smanjuju količine otpada koje nepovratno završavaju na odlagalištima.

JKP "Vilenica-Čistoća" d.o.o. Novi Travnik na vrijeme je razmišljalo o svom otpadu i tako postiglo ove značajne rezultate koji mogu biti motiv i drugima u nastojanju unaprjeđenja svojih lokalnih zajednica i očuvanju okoliša.

Krajnji cilj je zatvaranje neusklađenih odlagališta i održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira ili koristi kao gorivo, a propisno se odlaže samo dio otpada koji je neiskoristiv.

Da bi sustav cjelovitog gospodarenja otpadom funkcionirao moraju sudjelovati svi, od kućanstava, vrtića, škola, tvrtki do velikih postrojenja. Potrebno je usvojiti naviku odvajanja otpada kako bi svi skupa stvorili društvo u kojem otpad neće biti tretiran kao smeće, već kao vrijedna sirovina.

Energetika.ba / FENA